Проблемна науково-дослідна лабораторія

 

     

       Українець Анатолій Іванович – науковий керівник Проблемної науково-дослідної лабораторії,
доктор технічних наук, професор.

 

         Тел. +38044 287 92 28
         Тел./факс +38044 289 72 13

         e-mail: andrii_marynin@ukr.net 

 

 

          Маринін Андрій Іванович - завідувач Проблемної науково-дослідної лабораторії,

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.

 

 

 

 

 

Перелік

науково-дослідних робіт, що фінансуються із коштів державного бюджету

Міністерством освіти і науки,

на 2016 рік

 

Національний університет харчових технологій

п/п

Назва НДДКР

Номер держреєстрації

Категорія роботи

ПІБ наукового керівника,

науковий ступінь

Підстава до вико конання – дата, № документу

Терміни виконання

Наукові секції за фаховими напрямами

1

2

3

4

5

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

1

 

Наукові засади розроблення інноваційних технологій хлібобулочних виробів підвищеної харчової цінності та термінів їх зберігання

0116U1529

Фундаментальна

Білик Олена Анатоліївна

Доц., к.т.н.

24.02.2016

№153

 

25.02.2016

№158

2016

2018

Біологія,

біотехнології,

харчування

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

2

Фізіологічні основи регуляції мікробного синтезу як підґрунтя для створення біотехнологій комплексних препаратів з стабільними поліфункціональними властивостями

0116U001530

Фундаментальна

Пирог Тетяна Павлівна

Проф., д.б.н.

24.02.2016

№153

 

25.02.2016

№158

2016

2018

Біологія,

біотехнології,

харчування

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук

3

Наукові основи та теоретичне обґрунтування інноваційного процесу екстрагування біологічно-активних речовин із виноградних вичавок субкритичною водою

0115U003289

Фундаментальна

Захаревич Валерій Болеславович

С.н.с., к.т.н.

31.10.2014

№1243

 

09.02.2015

№105

2015

2017

Біологія,

біотехнології,

харчування

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук

4

Наукові засади розроблення технологій та зберігання пакованої харчової продукції з використанням смарт-упаковки

0115U003287

Фундаментальна

Пасічний Василь Миколайович

Проф., д.т.н.

31.10.2014

№1243

 

09.02.2015

№105

2015

2017

Біологія,

біотехнології,

харчування

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук

5

КС - Теоретичні основи розробки робастно-оптимальних систем керування складними технологічними об’єктами та комплексами в умовах невизначеності (ГО–Методологія проектування робастно-оптимальних систем автоматичного керування складними технологічними об’єктами та комплексами, Кіровоградський національний технічний університет)

0115U000379

Фундаментальна

Ладанюк Анатолій Петрович

Проф., д.т.н.

31.10.2014

№1243

 

09.02.2015

№105

2015

2017

Інформатика та кібернетика

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій

6

КС-Дослідження впливу високоенергетичної дискретної обробки на процес отримання якісного вовняного жиру з вовномийної води (ГО-Дослідження впливу високоенергетичної дискретної обробки ліпідовмісних систем на зміну властивостей, якості та безпечності продуктів)

0114U005037

0114U007280

Фундаментальна

Пасічний Василь Миколайович

Проф., д.т.н.

22.11.2013

№1611

2014

2016

Біологія,

біотехнології,

харчування

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій

7

Ідентифікація, оцінка якості та безпечності харчової продукції сенсорними системами із штучним інтелектом

№ 0115U000378

Фундаментальна

Арсеньєва Лариса Юріївна

Проф., д.т.н.

31.10.2014

№1243

 

09.02.2015

№105

2015

2017

Біологія,

біотехнології,

харчування

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних і гуманітарних наук

8

Технології продуктів функціонального призначення на основі м’ясної сировини з використанням багатокомпонентних композицій цільового призначення

0115U003288

Фундаментальна

Пасічний Василь Миколайович

Проф., д.т.н.

31.10.2014

№1243

 

09.02.2015

№105

2015

2017

Біологія,

біотехнології,

харчування

Раціональне природокористування

Перспективні технологій агропромислового комплексу та переробної промисловості

9

КС-Інноваційна технологія обробки харчових середовищ високоенергетичним дискретним впливом (ГО-Енергоефективна технологія подовженого зберігання харчових продуктів та очищення води на основі комплексу високовольтних імпульсних дій, національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»)

0115U000531

0115U003196

Прикладна

Маринін Андрій Іванович

С.н.с., к.т.н.

31.10.2014

№1243

 

09.02.2015

№105

2015

2016

Біологія,

біотехнології,

харчування

Раціональне природокористування

Перспективні технологій агропромислового комплексу та переробної промисловості

10

К-Розроблення технологій мікророзділення у процесах концентрування та очищення біологічних рідин

0115U003030

Прикладна

Мирончук Валерій Григорович

Проф., д.т.н.

31.10.2014

№1243

 

09.02.2015

№105

2015

2016

Біологія,

біотехнології,

харчування

Раціональне природокористування

Перспективні технологій агропромислового комплексу та переробної промисловості

11

Розробка і впровадження новітніх ресурсозберігаючих технологій переробки білкової сировини для імпортозаміщення продуктів спеціального призначення

0115U000375

Прикладна

Пешук Людмила Василівна

Проф., д.с.-г. н.

31.10.2014

№1243

 

09.02.2015

№105

2015

2016

Біологія,

біотехнології,

харчування

Раціональне природокористування

Перспективні технологій агропромислового комплексу та переробної промисловості

12

Розроблення інноваційних процесів сушіння плодоовочевої сировини та удосконалення на їх основі технологій продукції соціального харчування

0115U0003286

Прикладна

Малежик Іван Федорович

Проф., д.т.н.

31.10.2014

№1243

 

09.02.2015

№105

2015

2016

Біологія,

біотехнології,

харчування

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

Створення стандартів і технології запровадження здорового способу життя, технології підвищення якості та безпеки продуктів харчування

13

Технологія харчової продукції функціонального призначення для військовослужбовців

0115U0000376

Прикладна

Сімахіна Галина Олександрівна

Проф., д.т.н.

31.10.2014

№1243

 

09.02.2015

№105

2015

2016

Біологія,

біотехнології,

харчування

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика

14

Формування комплексної системи управління господарськими ризиками підприємств харчової промисловості

0115U0000377

Прикладна

Скопенко Наталія Степанівна

Доц., д.ек.н.

31.10.2014

№1243

 

09.02.2015

№105

2015

2016

Економіка

Нові речовини і матеріали

Створення та застосування нанотехнологій і технологій наноматеріалів

15

К-Створення «розумних» паковань харчових продуктів із біодеградованих матеріалів з використанням нанодисперсних матеріалів і нанофотонних композицій

Прикладна

Арсеньєва Лариса Юріївна

Проф., д.т.н.

31.10.2014

№1243

 

09.02.2015

№105

2015

2016

Біологія,

біотехнології,

харчування

 

ПОЛОЖЕННЯ про Проблемну науково-дослідну лабораторію Національного університету харчових технологій (НУХТ)