Наукова робота кафедри фізичної та колоїдної колоїдної

 

Кафедра працює в рамках двох пріоритетних напрямків НДР НУХТ: «Розроблення сучасних енерго- і ресурсозбережних технологій та нанотехнологій для виробництва якісних і безпечних харчових продуктів» та «Розроблення технологій харчових продуктів оздоровчої та профілактичної дії». Розвиваючи їх, співробітники кафедри здійснюють роботу по таким кафедральним тематикам: «Фізико-хімічні основи одержання, функціональності та використання багатокомпонентних нанодисперсних систем та застосування добавок у харчових і косметичних продуктах» і «Дизайн технологій збагачення харчових та косметичних продуктів біологічно активними сполуками». До сфери наукових інтересів викладачів входить:

  •  Взаємозв'язок складу, структури, нанодисперсності та функціональних властивостей у багатокомпонентних системах різної природи.
  •  Моделювання структури та властивостей компонентів у складних системах різної природи.
  • Розробка методів одержання та модифікації харчових добавок з наданням їм функціональності.
  • Розробка методів аналізу і контролю харчових добавок в харчових продуктах та косметичних засобах.
  •  Отримання фосфоліпідів та вивчення їх фізико-хімічних властивостей.
  • Розроблення технологій засобів піномиючого призначення з наданням їм функціональності.

За підсумками рейтингу кафедр університету у 2015 році відмічено вагомий внесок викладачів кафедри у загальний рейтинг університету завдяки публікаціям у наукометричній базі Scopus.

Успішно  організовано та проведено викладачами кафедри Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми хімії та хімічної технології» в НУХТ (20-21 листопада 2014 року та 20-22 листопада 2016 року). У конференції  взяли участь не тільки вчені НУХТ, а й представники провідних наукових, навчальних та комерційних установ України, такі як Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний авіаційний університет, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського, Інститут органічної хімії, Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського, Інститут технічної теплофізики, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії, Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича, НАН України, ПАТ “Фармак”, Національний університет "Львівська політехніка", Львівський національний університет імені Івана Франка, ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”, Національна металургійна академія України, Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, Українська державна академія залізничного транспорту, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Херсонський національний технічний університет, а також закордонні фахівці з Науково-практичного центру НАН Білорусії з продовольства і Інституту фізико-органічної хімії НАН Білорусії тощо.

Студенти-хіміки неодноразово були призерами ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Хімічні технології». Останні переможці 2015 року — студенти А. Ярош та Н. Дацька (керівник к.т.н., доцент Олена Подобій), 2016 року – студентка В. Айрапетова (керівники к.т.н., доцент Наталія Сабадаш, к.х.н., старший викладач Ігор Фесич), 2017 року — Бахмут Жанетта (керівник к.т.н., доцент Наталія Сабадаш)  Переможниці нагороджені Дипломом другого ступеня, а колектив університету – Грамотою за плідну співпрацю у проведенні ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт і сприяння у підготовці висококваліфікованих фахівців у галузі хімічної технології.

Кафедрою організована та забезпечена робота секції “Хімічна технологія та фізична і колоїдна хімія” Міжнародної конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті». У 2017 році плідно працювала й англомовна секція за участю закордонних представників із Румунії, представників інших ВНЗ України..

З нагоди Дня хіміка в університеті два роки поспіль проводився на базі кафедри очний етап конкурсу ідей, бізнес-планів, проектів «У практичній площині: хімічна технологія харчових добавок та косметичних засобів». Студенти представили свої ідеї щодо використання інноваційних харчових технологій, харчових добавок та косметичних засобів у народному господарстві з детальним економічним обґрунтуванням запропонованої технології. Роботи були представлені на розгляд членів журі у складі завідувача кафедри хімічної технології та фізичної і колоїдної хімії Георгія Сокольського, завідувача кафедри аналітичної хімії Єлизавети Костенко, професора кафедри менеджменту та адміністрування Віктора Ємцева та доцента цієї ж кафедри Оксани П’янкової і старшого викладача кафедри економічної теорії Віктора Гаркавка. Проблематика представлених на конкурсі проектів охоплювала використання ерітріолу в харчовій та екстракту кропиви в косметичній промисловості, і отримання інноваційних продуктів – молекулярного борщу та молочного шампанського, створення інноваційних продуктів, молочних напоїв, біопалива тощо.