Наукова робота кафедри мікробіології

На кафедрі постійно ведеться науково-дослідна робота, спрямована на вирішення багатьох актуальних питань сьогодення, зокрема розроблення високоефективних ресурсозберігаючих біотехнологій з метою їх впровадження у мікробіологічну, фармацевтичну і харчову промисловість.

На кафедрі працюють дві наукові школи «Фізіологічні та метаболічні основи регуляції та інтенсифікації біотехнологій практично цінних метаболітів» (мікробних поверхнево-активних речовин; селенозбагачених дріжджів, ферментних препаратів; полісахаридів, інтерферонів тощо) та «Високоефективні біотехнології для охорони довкілля» (інтегровані технології очищення стічних вод, одержання біогазу, добрив пролонгованої дії; біоконверсія промислових відходів у нові продукти мікробного синтезу екологічного спрямування).

На базі кафедри функціонує аспірантура зі спеціальності «Біотехнологія» (технічні науки). За роки свого існування кафедра підготувала понад 60 кандидатів та 6 докторів наук.

Наукові досягнення співробітників кафедри постійно публікуються у провідних рейтингових наукових журналах наукометричних базах даних Scopus, PubMed, SpringerLink, BioMedLаb, EBSCO, РИНЦ, Index Copernicus.

З метою всебічного сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів та магістрантів напряму підготовки «Біотехнологія» створений і вже кілька років вдало функціонує науковий гурток «BIOTECH». У розпорядженні молодих науковців дві науково-дослідні лабораторії, оснащені всім необхідним для проведення наукових досліджень обладнанням.

Молоді дослідники активно долучаються до вирішення таких актуальних питань сьогодення, як створення ефективних біопрепаратів для очищення грунтів та водних джерел від нафтових забруднень, підбір та випробування ефективних дезінфікувальних засобів для харчових виробництв, дослідження мікробіологічних показників новостворених продуктів харчування, пошук ефективних продуцентів біологічно-активних речовин, зокрема ферментів, тощо. Результати роботи гуртківців високо оцінені преміями та нагородами на наукових конкурсах, міжнародних конференціях та симпозіумах.

Науковий потенціал кафедри можна оцінити за рівнем підготовки студентів, про який свідчать численні премії та нагороди на наукових конкурсах, міжнародних конференціях та симпозіумах. Тільки за останні роки студентами, магістрантами та аспірантами кафедри здобуто ряд найпрестижніших премій та дипломів у галузі біотехнології:  дипломи лауреатів Конкурсу на кращу наукову роботу «Зробимо Україну енергоощадною», Грамота Президії Національної академії наук України, дипломи І-ІІІ ступенів за перемоги у всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, дипломи І-ІІІ ступенів за перемоги у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з біотехнології .

Наші наукові досягнення дають змогу з упевненістю дивитися у майбутнє і сприяти швидшому настанню ери біотехнології в Україні.