Наші спеціальності-НУХТ-Магістр-зима-2017

Перелік спеціальностей, на які оголошено прийом на навчання за заочною формою навчання
для здобуття освітнього ступеня магістра

(число – код спеціальності)

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

Магістр

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Магістр

 

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИЗАЦІЇ І КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

Магістр - набору на магістра під час зимової вступної кампанії немає

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ

Магістр

 

ФАКУЛЬТЕТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

Магістр

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕНЕРГЕТИКИ І ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ

Магістр

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ ТА ПАКУВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Магістр