Спеціальності кафедри фізичної і колоїдної хімії

З 2011 року кафедра стала випусковою за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія», освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» (спеціалізація «Хімічна технологія») та освітнім ступенем «Магістр» (спеціалізація «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів») денної і заочно/дистанційної форми навчання. Успішно завершено процедури акредитації та ліцензування даних освітніх програм у 2016 році. Слід відмітити, що фахові знання з хімічної технології харчових добавок та косметичних засобів студенти отримують вже перебуваючи у бакалавраті.

На кафедрі останнім часом викладалися такі основні дисципліни, як: “Фізична хімія”, “Поверхневі явища та дисперсні системи”, “Загальна хімічна технологія”, “Хімія природних сполук”, “Хімія та технологія харчових добавок”, “Хімія ПАР в косметичній та харчовій промисловості”, “Хімія та технологія косметичних засобів” тощо. Сьогодні на кафедру покладено відповідальність за викладання хімічних дисциплін в рамках  спеціалізації бакалаврату та магістратури спеціальності  161 «Хімічні технології та інженерія».

В рамках першої та другої конференцій «Актуальні проблеми хімії та хімічної технології» 2014, 2016 рр., проведеної на базі кафедри, проходили активні дискусії, круглі столи щодо проблем та новітніх технологій освіти в області хімії та хімічної технології”, де зазначалися шляхи подальшої модернізації навчальних планів з підготовки фахівців напряму «Хімічна технологія» (зокрема, за професійним спрямуванням «Хімічна технологія харчових добавок та косметичних засобів»), а також підходи до хімічної освіти в цілому. Колектив кафедри активно співпрацює із колегами та однодумцями інших ВНЗ України у питанні модернізації та вдосконалення змісту освіти за випусковою спеціальністю..

У 2016 році  за вимогами чинного закону «про Вищу освіту» кафедрою розроблено паспорти спеціалізації, зокрема  «ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК ТА КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ»  магістрів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія». 

Кафедра приділяє велику увагу співпраці з роботодавцями. Останнім часом набула популярності та викликає велике зацікавлення з усіх сторін така форма співробітництва як запрошення  роботодавців на захисти дипломів наших студентів. Представники кафедри є постійними учасниками фахових конференцій, форумів, зустрічей. Ми пишаємося успіхами наших студентів хіміків-технологів. Серед них є 5 переможців Всеукраїнських конкурсів науково-дослідних робіт студентів зі спеціальності «Хімічна технологія»,  переможець ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Хімія», переможці конкурсів бізнес-проектів тощо. Розпочато традицію святкування Дня хіміка студентами та колективом кафедри. Креативність та кмітливість наших студентів добре проявилася  у підготовці та активній участі у конкурсі ідей, бізнес-планів, проектів «У практичній площині: хімія та технологія харчових продуктів та косметичних засобів» Якість підготовлених робіт засвідчили авторитетні члени журі-економісти професор Ємцев В. І. та доцент П’янкова О.В кафедри менеджменту та адміністрування, старший викладач кафедри економічної теорії Гаркавко В. К. Наші студенти беруть активну участь у різноманітних заходах на рівні факультету та університету.   

Більш детально можна дізнатися про життя нашої кафедри та випускової спеціальності на веб-сторінці кафедри (http://khtfkh.in.ua/index.php), факультету (http://btec.com.ua/) та у соціальних мережах.