Спеціальності біохімії та екологічного контролю

Кафедра екології та збалансованого природокористування здійснює підготовку фахівців:

  • освітньо-кваліфікаційного рівня  «бакалавр»  (4 роки)  галузі знань  10 «Природничі науки» за спеціальністю 101 «Екологія» для майбутнього професійного спрямування за спеціалізацією «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (денна і заочна форми навчання);
  • освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальностями:
  • 101 «Екологія», спеціалізація «Екологія та охорона навколишнього середовища» (1 рік 6 місяців на базі ОКР «бакалавр», «спеціаліст») (денна та заочна форми навчання);
  • 183 «Технології захисту навколишнього середовища» спеціалізація «Екологічний контроль та аудит» (1 рік 6 місяців на базі ОКР «бакалавр», «спеціаліст») (денна та заочна форми навчання).