Перелік конкурсних предметів (сертифікатів ЗНО) - 2018

 

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ
при вступі до Національного університету харчових технологій у 2018 році
на основі повної загальної середньої освіти на навчання за освітнім ступенем бакалавра

Спеціальності підготовки за освітнім ступенем бакалавра

Перелік конкурсних предметів

Вага предметів сертифікату ЗНО

К1, К2, К3

Мінімальна кількість балів

Вага атестату про повну загальну середню освіту

К4

Вага бала за особливі ус­піхи та/або за успішне закін­чення підго­тов­чих курсів цього ВНЗ

К5

Код   Спеціальність
Освітня програма

 • 051 Економіка
 • 071 Облік і оподаткування
  • Облік і аудит
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 Менеджмент
 • 075 Маркетинг
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
  • Управління персоналом та економіка праці
  • Товарознавство і торговельне підприємництво

1. Українська мова та література

0,3

100

0,1

2. Математика

0,3

100

3. Іноземна мова або Географія

0,3

100

 • 061 Журналістика
  • Реклама та зв'язки з громадськістю

0. Творчий залік

 

0,1

1. Українська мова та література

0,3

100

2. Історія України

0,3

100

3. Математика або Іноземна мова

0,3

100

 • 101 Екологія
  • Екологія та екоменеджмент
   (бюджет+контракт)

1. Українська мова та література

0,2

100

0,1

0,05

2. Біологія

0,35

100

3. Хімія або Географія

0,3

100

1. Українська мова та література

0,2

100

0,1

0,05

2. Математика

0,35

100

3. Географія або Біологія

0,3

100

 • 122 Комп’ютерні науки

1. Українська мова та література

0,2

100

0,05

2. Математика

0,5

100

3. Фізика або Іноземна мова

0,25

100

 • 131 Прикладна механіка
 • 133 Галузеве машинобудування
  • Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
  • Енергетичний менеджмент та технології енергозбереження
 • 142 Енергетичне машинобудування
  • Холодильні техніка та технології
 • 144 Теплоенергетика
  • Теплоенергетика та енергоефективні технології

1. Українська мова та література

0,2

100

0,1

0,03

2. Математика

0,45

100

3. Фізика або Іноземна мова

0,22

100

 • 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

1. Українська мова та література

0,35

100

0,1

0,05

2. Математика

0,3

100

3. Фізика або Іноземна мова

0,2

100

 • 161 Хімічні технології та інженерія
  • Хімічна технологія
   (бюджет+контракт)

1. Українська мова та література

0,25

100

0,1

0,05

2. Математика

0,3

100

3. Хімія або Біологія

0,3

100

1. Українська мова та література

0,25

100

0,1

0,05

2. Математика

0,3

100

3. Фізика або Іноземна мова

0,3

100

 • 162 Біотехнології та біоінженерія
  • Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна

1. Українська мова та література

0,2

110

0,1

0,05

2. Біологія

0,4

120

3. Хімія або Математика

0,25

110

 • 181 Харчові технології
  • Технології харчування
   (бюджет+контракт)

1. Українська мова та література

0,35

100

0,1

0,05

2. Математика

0,30

100

3. Хімія або Біологія

0,20

100

1. Українська мова та література

0,35

100

0,1

0,05

2. Математика

0,3

100

3. Історія України або Іноземна мова

0,2

100

 • 181 Харчові технології
  • Харчові технології та інженерія
   (бюджет+контракт)
  • Технологічна експертиза та безпека харчової продукції
   (бюджет+контракт)

1. Українська мова та література

0,3

100

0,1

0,03

2. Математика

0,3

100

3. Хімія або Біологія

0,27

100

1. Українська мова та література

0,3

100

0,1

0,03

2. Іноземна мова

0,3

100

3. Математика або Історія України

0,27

100

 • 186 Видавництво та поліграфія
  • Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки

1. Українська мова та література

0,2

100

0,1

0,03

2. Математика

0,45

100

3. Фізика або Хімія або Іноземна мова

0,22

100

 • 241 Готельно-ресторанна справа
  (бюджет+контракт)
 • 242 Туризм
  (бюджет+контракт)

1. Українська мова та література

0,35

100

0,1

2. Іноземна мова

0,30

100

3. Географія або Математика

0,25

100

1. Українська мова та література

0,35

100

0,1

2. Іноземна мова

0,30

100

3. Географія або Історія України

0,25

100

 • 292 Міжнародні економічні відносини
  • Міжнародна економіка

1. Українська мова та література

0,3

100

0,1

2. Іноземна мова

0,3

100

3. Географія або Математика

0,3

100