Холодильні машини і установки (магістр)

Підготовка фахівців у галузі знань
14 «
Електрична інженерія»
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю 142 «
Енергетичне машинобудування»
та професійним спрямуванням
«Холодильні машини і установки»

Термін навчання – 1,5 роки

Магістерська підготовка за професійним спрямуванням “Холодильні машини і установки” реалізує освітньо-професійні програми, які базуються на проведенні наукових досліджень і орієнтовані на підготовку фахівців для науково-дослідної діяльності, для роботи в науково-дослідних організаціях та викладання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах.

_DSC7579.JPGОсвітньо-професійна програма магістерської підготовки має фахову, наукову та соціально-гуманітарну складові.

Фаховий компонент магістерської програми забезпечує фахові (проектно-конструкторські та проектно-технологічні тощо) компетенції фахівця з вказаної спеціальності.

Науковий компонент магістерської програми формує більш цілісне, поглиблене бачення професійної діяльності, цей компонент забезпечує широту та фундаментальність освіти, максимальну наближеність її до сучасного рівня наукових знань у галузі управління, формування компетенцій самостійного здійснення наукових досліджень та отримання нових знань. Наявність цього компонента відрізняє підготовку спеціаліста від підготовки магістра.

Приклади тематики магістерських робіт наведені нижче:

Зображення1107.jpg·        Моніторинг та оптимізація добового енергоспоживання на виробництво штучного холоду у молочній промисловості на основі акумуляторів холоду.

·        3D-моделювання процесів теплообміну та гідродинаміки при наморожуванні льоду на вертикальних поверхнях.

·    Дослідження робочих параметрів та моніторинг енергоспоживання при роботі абсорбційних установок кондиціонування повітря у нерозрахункових режимах.

·        Валідація 3D-розрахункових моделей процесу теплообміну при кипінні холодильних агентів за допомогою прикладного пакету “Fluent”.