Кабінет Міністрів України - Вступ-2017

Про освіту (закон України) 

Про вищу освіту (закон України) 

Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (чинний з 01.09.2015р.)

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (втрата чинності)

Перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах  за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (втрата чинності)

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра (втрата чинності)

Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців

Порядок організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства

Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)

Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства 

Про навчання іноземних громадян в Україні

Форми документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах (наказ МОН від 05.07.2016 року № 782)