Історична довідка кафедри біохімії

1973 рік

У результаті відокремлення від кафедри технології мікробіологічних і вітамінних виробництв, біохімії та мікробіології створено кафедру біохімії

1973–1996 роки

Кафедру очолює доктор технічних наук, професор Г.О. Нікітін, який створив наукову школу, напрям роботи якої присвячений охороні навколишнього середовища, а саме, розробленню технології очищення стічних вод та переробки відходів на біогаз та  кормові продукти, теоретичному обґрунтуванню та перевірці на практиці біохімічних основ очищення концентрованих стічних вод харчової промисловості та стічних вод, які містять нафтопродукти. Нікітіним Г.О. розроблена теорія метанового бродіння, створено нове уявлення про біоенергетику та терморегуляцію цього процесу на молекулярному рівні.

1995 рік

Кафедру перейменовано на кафедру біохімії та екології харчових виробництв. Розпочато підготовку фахівців з нової спеціальності – «Екологія харчових виробництв та продуктів» за напрямом «Харчова технологія та інженерія». Згідно з новим напрямом підготовки фахівців із вищою освітою, затвердженим 1997 р., замість цієї спеціальності введено спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища» за напрямом «Екологія».

1998 рік

Здійснюється прийом студентів для підготовки спеціалістів-екологів за напрямом «Екологія»

з 1998 року

Кафедра є випусковою з підготовки фахівців за багатоступеневою системою: «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»

2011 рік

Вперше в Україні розпочата підготовка за магістерською програмою «Екологічний контроль і аудит»

2011 рік

Кафедра перейменована на кафедру біохімії та екологічного контролю.

2012 рік

Запроваджено навчання англійською мовою для магістрів спеціальності «Екологічний контроль і аудит»

2017 рік Кафедра перейменована на кафедру екології та збалансованого природокористування.