Інформаційні системи в менеджменті (магістр)

Підготовка фахівців у галузі знань
07 «Управління та адміністрування»
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю 073 «Менеджмент»

та професійним спрямуванням
«Інформаційні системи в менеджменті»

 

У сучасних умовах світового соціально-економічного розвитку, особливо важливою площиною стало інформаційне забезпечення процесу управління, яке полягає у зборі й переробці інформації, необхідної для прийняття  обґрунтованих управлінських рішень. Прийняття будь-якого рішення вимагає оперативної обробки значних масивів інформації; компетентність керівника вже залежить не стільки від досвіду, отриманого в минулому, скільки від володіння достатньою кількістю актуальної для даної ситуації інформації та вміння зробити корисні висновки.

Підготовка фахівців за освітнім рівнем «магістр» спеціалізації «Інформаційні системи в менеджменті» спрямована на формування у майбутніх менеджерів знань і навичок щодо використання в процесі управління сучасних інформаційних систем і технологій, а також практичних навичок ефективного використання сучасних інформаційних технологій у процесі здійснення управлінської діяльності на підприємствах і в організаціях.

Вирішенню цієї задачі сприяє вивчення фахових дисциплін, що дозволить студентам набути не тільки навичок менеджера, але і стати фахівцем в організації та управлінні:

  • інформаційними системами і технологіями в менеджменті;
  • інформаційними системами фінансових ринків;
  • інформаційними системами бухгалтерського обліку;
  • корпоративними інформаційними системами;
  • системами електронної комерції;
  • статистичним аналізом бізнес-середовища;
  • інформаційною архітектурою підприємства.

 

mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell