Готельно-ресторанна справа (Бакалавр)

Підготовка фахівців у галузі знань
24 «Сфера обслуговування»
освітнього ступеня «Бакалавр»
за спеціальністю 241 «
Готельно-ресторанна справа»
та професійним спрямуванням «Готельна і ресторанна справа»

 

Сьогодні готельно-ресторанний бізнес як частка сфери гостинності швидкими темпами розвивається і досягає світових рівнів. Процеси, що відбуваються на вітчизняному готельно-ресторанному ринку вимагають гнучко реагувати на зміни попиту і прихильності споживачів. Успішне становлення галузі на новий рівень діяльності значною мірою визначається якістю, ступенем підготовки кадрів, готових до професійної діяльності на різних ланках управління в готельно-ресторанному господарстві; наявністю в них практичних професійних навичок і вмінь планувати і вирішувати виробничі завдання та відповідати за якість їхнього виконання з урахуванням галузевої специфіки та особливостей управління праці.

Підготовка фахівців у галузі сфери обслуговування в університеті проводиться за освітніми ступенями «бакалавр», «магістр» і освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст». Випускники технікумів і коледжів, які навчалися за спорідненими спеціальностями, можуть продовжити навчання в університеті за скороченим терміном навчання.

Випусковою для спеціальності «Готельно-ресторанна справа» є кафедра технології харчування та ресторанного бізнесу, яка здійснює підготовку фахівців з менеджменту і організації обслуговування в готелях та ресторанах для забезпечення сучасного готельно-ресторанного бізнесу, як частки сфери гостинності, фахівцями високого інтелектуального та практичного рівнів.

Навчальний процес забезпечує висококваліфікований науково-педагогічний колектив кафедри, 90 % якого мають наукові ступені і вчені звання.

Практичний досвід студенти набувають у сучасних, інноваційно обладнаних навчальних аудиторіях: лабораторії-ресторані, технологічних лабораторіях,  науково-дослідній міні-броварні, аналогічної якій не має жодний з вищих навчальних закладів України.

Комп’ютерні класи оснащені технікою останнього покоління з сучасним програмним забезпеченням для управління готельно-ресторанним бізнесом.

Для стимулювання пізнавальної діяльності студентів проводяться професійні конкурси, майстер-класи від фахівців України і світу з кулінарного та кондитерського мистецтва, молекулярної гастрономії, інноваційних ресторанних та готельних технологій.

Студенти проходять практику та мають реальну можливість працевлаштуватися у найсучасніші підприємства готельно-ресторанного господарства, зокрема у м. Києві: «InterContinental», «Premier Palace Hotel», «Hyatt Regency», «President Hotel», «Radisson Blu Hotel», «Дніпро», «Братислава», «Київ», «Турист», мережі ресторанів «Козирна карта» та «Мирова карта».

Наші випускники після завершення навчання займають посади: керівник готельного підприємства (туристичного готелю, конгрес-готелю, курортного готелю, пансіонату, спортивно-оздоровчого комплексу, бази відпочинку, санаторію тощо); генеральний директор готельного або туристичного комплексу; топ-менеджер закладу готельно-ресторанного господарства; готельєр; ресторатор; керівник структурного підрозділу підприємства готельного господарства (відділу фінансів, маркетингу, логістики, по роботі з персоналом тощо); спеціаліст з адміністративної роботи (головний адміністратор служби прийому та розміщення у готелі, менеджер, адміністратор); фахівець з гостинності, конференц-сервісу, санаторно-курортної справи.