Готельна і ресторанна справа (Магістр)

Підготовка фахівців у галузі знань
24 «Сфера обслуговування»
освітнього ступеня «магістр»
за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа»
та професійним спрямуванням «Готельна і ресторанна справа»

 

У професійній підготовці спеціалістів за спеціалізацією «Готельна і ресторанна справа» університет ставить за мету забезпечити якісно новий рівень підготовки на основі компетентного підходу; підготувати фахівців новітньої формації, здатних задовольнити потреби вітчизняного та іноземного споживача. Університет здійснює підготовку фахівців, які вивчають сучасні принципи ведення готельно-ресторанного бізнесу; інноваційні технології ресторанного господарства; прогресивні форми організації виробництва та обслуговування; сучасні технологічні підходи на підприємствах готельного господарства; бізнес-планування підприємств готельного господарства та закладів ресторанного господарства; діючу законодавчо-нормативну базу з питань функціонування підприємств, що надають готельні та ресторанні послуги; проектування та дизайн закладів готельного і ресторанного бізнесу.

Закріплення отриманих теоретичних знань та набуття практичних навичок передбачено під час проходження практики у найсучасніших підприємствах готельно-ресторанного господарства, зокрема у м. Києві: «InterContinental», «Premier Palace Hotel», «Hyatt Regency», «President Hotel», «Radisson Blu Hotel», «Дніпро», «Братислава», «Київ», «Турист», мережі ресторанів «Козирна карта» та «Мирова карта».

Магістерська підготовка за спеціалізацією «Готельна і ресторанна справа» базується на проведенні наукових досліджень і орієнтована на підготовку фахівців для науково-дослідної і педагогічної роботи, а також роботи в галузі готельно-ресторанного господарства.

Підготовку магістрів зі спеціалізації «Готельна і ресторанна справа» завершує виконання та захист дипломного проекту, який присвячений проектуванню закладу готельного господарства з впровадженням інновацій.

Об’єктом діяльності випускників є організація виробництва і реалізації готельно-ресторанних послуг, санаторно-курортного та спеціалізованого обслуговування; розроблення та впровадження перспективних напрямків розвитку підприємств індустрії гостинності; проектування нових та реконструювання діючих закладів готельного господарства; управління якістю і конкурентоспроможністю послуг гостинності.

Наші випускники можуть займати посади: керівник готельного підприємства (туристичного готелю, конгрес-готелю, курортного готелю, пансіонату, спортивно-оздоровчого комплексу, бази відпочинку, санаторію тощо); генеральний директор готельного або туристичного комплексу; топ-менеджер закладу готельно-ресторанного господарства; готельєр; ресторатор; керівник структурного підрозділу підприємства готельного господарства (відділу фінансів, маркетингу, логістики, по роботі з персоналом тощо); спеціаліст з адміністративної роботи (головний адміністратор служби прийому та розміщення у готелі, менеджер, адміністратор); фахівець з гостинності, конференц-сервісу, санаторно-курортної справи, викладач вищого навчального закладу.

Магістри з готельної і ресторанної справа – цілеспрямовані, мотивовані професіонали, які здатні швидко адаптуватися до запитів ринку і постійно зростаючих вимог споживачів, зможуть реалізувати себе в престижній та високооплачуваній сфері.