Інститути/факультети/кафедри

Навчально-науковий інститут харчових технологій 

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С.Гулого

 

Навчально-науковий інститут економіки і управління

Факультет біотехнології та екологічного контролю

 

Факультет автоматизації і комп’ютерних систем

Факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу