Центр доуніверситетської освіти

директор центру доуніверситетської освіти
для громадян України та іноземних держав

Кудіна Валентина Володимирівна

Центр доуніверситетської освіти (ЦДО) для громадян України та іноземних держав створений в листопаді 2015 року після реорганізації факультету доуніверситетської освіти як структурний підрозділ університету. До початку створення існували підготовчі курси, історія яких починається з 1961 року.

Мета ЦДО – координація і підвищення ефективності всіх форм доуніверситетської підготовки та організація цілеспрямованої навчальної, методичної, організаційної та інформаційної діяльності з формування контингенту студентів, які здатні успішно засвоювати освітньо-професійні програми навчання за спеціальностями університету відповідно до державних стандартів вищої освіти.

Підготовка до вступу

 

Склад Центру

Основні напрями роботи:

підготовка слухачів до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) та підсумкової атестації здійснюється у групах:

- математика, українська мова та література;

- хімія, українська мова та література.

 

Додатково за бажанням:

- хімія;

- фізика;

- іноземна мова;

- географія;

- біологія;

- історія України.

 

·  удосконалення методів навчальної роботи зі слухачами;

·  забезпечення навчального процесу навчально-методичною літературою;

·  впровадження нових технологій навчання;

·  підготовка учнівської молоді з різними строками і формами навчання;

·  допрофесійна підготовка старшокласників.

Центр – важливий структурний підрозділ Національного університету харчових технологій, який виконує складні та відповідальні завдання з агітаційно-профорієнтаційної роботи, оформлення договорів, складання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, забезпечення на належному рівні навчально-виховного процесу.

Центр об’єднує викладачів різних кафедр у єдиний працьовитий колектив, який функціонує під безпосереднім керівництвом ректорату. У травні 2013 року факультет доуніверситетської освіти отримав ліцензію Міністерства освіти і науки України на освітню діяльність строком на 10 років.

 

До структури Центру доуніверситетської освіти  для громадян України та іноземних держав входять:

◘ сектор з підготовки до вступу у ВНЗ громадян України:

- Підготовчі курси для учнів 10-х класів (вечірні) та учнів 11-х класів та молоді з повною загальною середньою освітою; для випускників коледжів і технікумів (вечірні, денні, очно-заочні, заочні);

- Підготовче відділення для молоді з повною загальною середньою освітою (денна форма);

- Профорієнтовані класи для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (в м. Київ: гімназія „Потенціал” (Оболонь), Технічний ліцей Дніпровського району, Апостолівський районний ліцей-інтернат (м. Зеленодольськ, Дніпропетровська обл.);

◘ сектор з підготовки до вступу у ВНЗ іноземних громадян:

- Підготовче відділення для іноземних громадян: протягом роботи підготовчого відділення одержали підготовку з української та російської мов, математики, фізики, хімії, економіки, економічної географії, біології, країнознавства та музичних дисциплін понад 400 іноземних студентів із 18 країн світу: КНР, Південна Корея, Ірак, Іран, Монголія, Єгипет, Сирія, Конго, Республіка Гвінея, Чорногорія, Франція, Еквадор, Нігерія, Туреччина, Венесуела, Нова Зеландія, В’єтнам, Туркменістан та ін., які зараз успішно навчаються в різних вищих навчальних закладах України, зокрема міста Києва.

сектор з надання візової підтримки;

◘ сектор з міжнародної профорієнтаційної роботи.

Університет надає навчальні аудиторії, лабораторії, технічне обладнання для якісної підготовки слухачів, забезпечує навчально-методичною літературою.

 

Прийом документів для громадян України з 20 серпня. Початок занять з 1 жовтня.

Прийом документів іноземних громадян з 15 травня. Початок занять з 1 вересня.

Навчальна робота зі слухачами центру доуніверситетської освіти спрямована на виконання відповідального завдання: за короткий період забезпечити слухачів системою знань, яка дасть можливість не тільки вступити до університету, але й успішно в ньому навчатися.

Слухачі центру зараховуються до університету на бюджетну форму навчання на конкурсній основі за наявності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти відповідно до обраного напряму.

Система доуніверситетської освіти має такі пріоритети: слухачі центру складають підсумкову атестацію з профілюючого предмету, яка дає можливість набрати додаткові бали при вступі до університету (для навчання на природничо-математичних, інженерно-технічних напрямах підготовки); належна якість викладання; висока результативність вступу.

Підготовка слухачів здійснюється за кошти юридичних або фізичних осіб на підставі договору про навчання.

Документи для вступу: 2 фото 3х4; копія паспорта або свідоцтва про народження (1 сторінка); копія ідентифікаційного коду; копія квитанції про сплату за навчання.

 

Контактна інформація:

01601, м. Київ, вул. Володимирська, 70, корп. Б, кімн.  Б-107.

Телефон: (044) 287-94-92

e-mail: epoha@nuft.edu.ua

сайт: fdo.nuft.edu.ua