Холодильні машини і установки (бакалавр)

Підготовка фахівців у галузі знань
14 «
Електрична інженерія»
освітнього ступеня «Бакалавр»
за спеціальністю 142 «
 
Енергетичне машинобудування »
та професійним спрямуванням
«Холодильні машини і установки»

Термін навчання:

денна форма навчання на основі повної загальної середньої освіти - 4 роки, на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – 2 роки

заочна форма навчання на основі повної загальної середньої освіти - 4,5 роки, на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – 2,5 роки

holodilnaja_kamera_dlja_zamorozki_hranenija_mjasa (2).jpgБакалаври за спеціалізацією “Холодильні машини і установки” у нашому університеті отримують комплексну підготовку з питань виробництва і раціонального використання штучного холоду в усіх галузях народного господарства.

Підготовка фахівців за цим напрямом проводиться в університеті з 1997 р. Вимоги до рівня підготовки в цій галузі знань постійно підвищуються. Це пов'язане з тим, що зростає вартість енергетичних ресурсів і, як наслідок, необхідність їхнього використання, адже до 20% усієї виробленої у світі електроенергії витрачається на виробництво штучного холоду. Це вимагає постійного оновлення навчальних програм і матеріально-технічного забезпечення навчального процесу.

Бакалаври за спеціалізацією “Холодильні машини і установки” готуються до експлуатаційної, організаційної, проектно-конструкторської діяльності на підприємствах, в організаціях і установах переробної, харчової та інших галузей промисловості, де використовуються холодильні машини та установки, обладнання та системи кондиціонування повітря.

_DSC7007.jpgМаючи більш ніж 50-річний досвід підготовки фахівців в галузі енергетики, ми прикладаємо багато зусиль для оновлення та розширення лабораторної бази, впровадження у навчальний процес комп’ютерної техніки та сучасних засобів навчання. Кафедри факультету, задіяні в підготовці бакалаврів з енергомашинобудування мають добре оснащені навчальні і науково-дослідні лабораторії. Підвищенню якості підготовки студентів сприяє поєднання теоретичних знань з навичками роботи за фахом. Задля цього ми направляємо студентів для проходження виробничої та інших видів практик на сучасні підприємства переробної та харчової промисловості: пивзавод “Оболонь”, ПАТ “Миронівський хлібопродукт”, м’ясопереробний завод “Глобино” тощо.

Навчальним планом підготовки бакалаврів за спеціалізацією “Холодильні машини і установки” передбачена ґрунтовна фундаментальна і загально-інженерна підготовка, яка передбачає наявність у вступника достатніх знань таких дисциплін: математика, фізика, хімія, інформатика.

6.JPGВелика увага приділяється викладанню дисциплін циклу професійно-практичної підготовки, які формують знання і вміння необхідні випускникам для успішної роботи на різноманітних підприємствах та фірмах з розробки і впровадження сучасного обладнання для виробництва штучного холоду та систем кондиціонування повітря.

Особливістю підготовки бакалаврів за вказаною спеціалізацією є те, що отримані знання і вміння можуть бути використані практично у всіх галузях промисловості.

Ще однією особливістю підготовки бакалаврів за спеціалізацією “Холодильні машини і установки” в нашому університеті є широке використання у навчальному процесі комп'ютерних технологій. Практично при вивченні всіх дисциплін використовується комп'ютерна техніка, а також загально-інженерне і спеціалізоване програмне забезпечення. Підготовку з інформаційних технологій студенти отримують в сучасних комп’ютерних класах з новітніми комп’ютерами, локальними мережами та доступом до Internet.

Випускники як нашого університету так і інших вищих навчальних закладів, які завершили навчання за освітнім ступенем «бакалавр» з спеціалізації 142 "Холодильні машини і установки" можуть продовжити навчання за освітнім ступенем магістра за спеціалізацією 142 “Холодильні машини і установки”.