Теплоенергетичний менеджмент (магістр)

Підготовка фахівців у галузі знань
14 «
Електрична інженерія»
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю 144 « Теплоенергетика »

та професійним спрямуванням
«Теплоенергетичний менеджмент»

Термін навчання – 1,5 роки

Магістерська підготовка за спеціалізацією “Теплоенергетичний менеджмент” реалізує освітньо-професійні програми, які базуються на проведенні наукових досліджень і орієнтовані на підготовку фахівців для науково-дослідної діяльності, для роботи в науково-дослідних організаціях та викладання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах.

7. Виготовлення, монтаж та налагодження систем управління ТЕЦ.jpgОсвітня програма магістерської підготовки за спеціалізацією “Теплоенергетичний менеджмент” має фахову, наукову та соціально-гуманітарну складові.

Фаховий компонент магістерської програми забезпечує фахові (проектно-конструкторські та проектно-технологічні тощо) компетенції фахівця з вказаної спеціальності.

Науковий компонент магістерської програми формує більш цілісне, поглибленого бачення професійної діяльності, забезпечує широту та фундаментальність освіти, максимальну наближеність її до сучасного рівня наукових знань у галузі управління, формування компетенцій самостійного здійснення наукових досліджень та отримання нових знань. Наявність цього компонента відрізняє підготовку спеціаліста від підготовки магістра.

4.JPGПриклади тематики магістерських робіт за спеціалізацією “Теплоенергетичний менеджмент” наведені нижче:

·        Аналіз ефективності варіантів схем теплоспоживання цукрових заводів;

·        Розробка критеріїв та показників оцінювання ефективності використання електроенергетичних ресурсів у промисловому виробництві;

·        Енергетичні засади аналізу ефективності електротехнічних систем електроспоживання та оцінки заходів з електрозбереження