Дисципліни кафедри фізичної і колоїдної хімії

Спеціалізація «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів» за ОС магістр

Інноваційні технології харчових та косметичних виробництв 180

Сучасне обладнання та проектування харчових та косметичних виробництв 150

Сучасні методи досліджень в хімії та технології 180

Інноваційні технології харчових добавок 120

Технології синтезу і біосинтезу біологічно активних речовин 90

Нові хімічні системи і технології  120

Математико-статистичні методи досліджень 90

Інтелектуальна власність 90

Управління інноваційними проектами  90

Товарознавство продовольчих товарів та косметичних засобів 90

Системи управління та контролю якості харчових та косметичних продуктів 90

Токсикологія продуктів харчування та косметични х засобів 150

Ділова іноземна мова 90

Мікробіологія харчових та косметичних виробництв 90

Виконання та презентація наукових досліджень 180

 

Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» (ОКР бакалавр)

Хімія природних сполук — 306 год

Сенсорний та фізико-хімічний аналіз харчових добавок та косметичних засобів — 162 год

Поверхневі явища та дисперсні системи (колоїдна хімія) — 144 год

Хімічні методи аналізу харчових добавок та косметичних засобів — 180 год

Загальні харчові технології — 216 год

Фізична хімія — 398 год

Загальна хімічна технологія — 306 год

Хімія ПАР — 216 год

Теоретичні основи технології харчових добавок та косметичних засобів — 144 год

Комп'ютерні розрахунки в хімічній технології — 126 год

Хімія та технологія харчових добавок — 288 год

Хімія та технологія косметичних засобів — 288 год