Дисципліни кафедри біотехнології і мікробіології

Cпеціальність “Біотехнології та біоінженерія” – універсальна. Випускники кафедри отримують відразу три освіти в одній – біологічну, хімічну та інженерну.

Під час навчання студенти

  • опановують такі біологічні дисципліни як: «Біологія клітин», «Основи імунології», «Загальна мікробіологія і вірусологія», «Генетика», «Екологія», «Основи біобезпеки і біоетики»,
  • мають грунтовну підготовку з таких хімічних дисциплін як: «Загальна та неорганічна хімія», «Органічна хімія», «Фізична та колоїдна хімія», «Біохімія», «Біохімічні основи мікробного синтезу», «Фармацевтична хімія», «Методи досліджень в біотехнології»,
  • вигідно відрізняються від випускників інших ВНЗ потужною інженерної підготовкою з дисциплін: «Загальна біотехнологія», «Електротехніка та основи електроніки», «Процеси та апарати біотехнологічних виробництв», «Автоматизація та управління біотехнологічним виробництвом», «Основи екобіотехнологій», «Основи проектування», «Загальні харчові технології», «Технологія вакцин і пробіотиків», «Технологія білків терапевтичної дії», «Харчова біотехнологія», «Біотехнологія культур рослин і тварин», «Устаткування біотехнологічних виробництв», «Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв», «Основи САПР», «Фармацевтична розробка лікарських засобів», «Технологія продуктів мікробного синтезу», «Промислова технологія лікарських засобів».

Наші студенти набувають знання та опановують практичні навички у спеціалізованих аудиторіях та сучасних мікробіологічних та технологічних лабораторіях. Кафедра біотехнології і мікробіології має потужну матеріально-технічну базу, яка поповнюється і оновлюється впродовж 50 років існування кафедри.

Набуття нашими студентами знань та вмінь із створення інженерно-конструкторської документації, знайомство з основами розроблення та впровадження у промисловість стандартів GMP, GLP, GHP, HACCP робить їх найбільш конкурентноздатними в умовах сучасного ринку праці. Наші випускники, маючи університетський рівень підготовки з біологічних та хімічних дисциплін, є підготовленими інженерами, здатними створювати регламенти біотехнологічних та фармацевтичних виробництв, проектувати ділянки виробництва, розробляти та впроваджувати інші сучасні нормативно-технічні документи.