Дисципліни кафедри біохімії та екологічного контролю

Перелік, обсяг та вид контролю навчальних дисциплін за напрямами підготовки

Перелік, обсяг та вид контролю навчальних дисциплін за напрямами підготовки

6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Навчальна дисципліна/практика

Всього годин

Аудиторних годин

Кредитів ECTS

Вид контролю

1

2

3

4

5

Нормативна частина 1 курс

Iсторiя та культура України

150

72

5,0

іспит

Іноземна мова за професійним спрямуванням

90

36

3,0

іспит

Фiзична культура і спорт

90

36

3,0

ДЗ

Інформатика і систематологія

165

60

5,5

ДЗ

Вища математика

180

80

6,0

іспит

Фiзика

180

80

6,0

ДЗ

Біогеохімія

210

100

7,0

іспит

Інженерний захист навколишнього середовища

330

144

11,0

іспит

Біологія

165

80

5,5

іспит

Інженерна і комп'ютерна графіка

150

64

5,0

ДЗ

Вибіркова частина 1 курс

Основи ресурсозбереження та збалансоване природокористування

90

40

3,0

ДЗ

Іноземна мова

90

40

3,0

ДЗ

Нормативна частина 2 курс

Фізична культура і спорт

90

36

3,0

ДЗ

Геологія з основами геоморфології

90

40

3,0

іспит

Гідрологія

90

32

3,0

ДЗ

Метеорологія і кліматологія

90

32

3,0

ДЗ

Ґрунтознавство

120

60

4,0

ДЗ

Заповідна справа

90

32

3,0

ДЗ

Екологія людини

90

32

3,0

ДЗ

Техноекологія

150

80

5,0

іспит

Екологічна безпека

90

48

3,0

іспит

Філософія

90

40

3,0

ДЗ

Вибіркова частина 2 курс

Аналітичні методи контролю довкілля

210

104

7,0

іспит

Біотрансформація органічних речовин в живих організмах

240

120

8,0

іспит

Органічна хімія

150

80

5,0

іспит

Радіоекологія

120

60

4,0

ДЗ

Екологічна оцінка сировини і продукції

90

32

3,0

ДЗ

Нормативна частина 3 курс

Політологія

90

40

2,5

ДЗ

Психологія

90

32

2,5

ДЗ

Економіка природокористування

108

40

3,0

ДЗ

Ландшафтна екологія

108

32

3,0

ДЗ

Нормування антропогенного навантаження на природне середовище

180

64

5,0

іспит

Урбоекологія

162

60

4,5

іспит

Організація та управління в природоохоронній діяльності

108

32

3,0

іспит

Природоохоронне законодавство та екологічне право

216

80

6,0

іспит

Вибіркова частина 3 курс

Екологія харчових виробництв

216

80

6,0

іспит

Фізико-хімічні основи екологічних технологій

180

80

5,0

ДЗ

Процеси і апарати харчових виробництв

126

48

3,5

ДЗ

Мікробіологічні основи екологічних технологій

198

64

5,5

ДЗ

Екологічна оцінка сировини і продукції

90

32

2,5

ДЗ

Біохімічні процеси екологічних технологій

162

60

4,5

іспит

Основи екологічної токсикології

126

48

3,5

іспит

Нормативна частина 4 курс

Українська мова (за професійним спрямуванням)

108

10

1,0

іспит

Основи охорони праці

72

32

2,0

іспит

Моделювання та прогнозування стану довкілля

162

64

4,5

іспит

Моніторинг довкілля

216

78

6,0

іспит

Екологічна експертиза

108

30

3,0

іспит

Виробнича практика

216

-

6,0

ДЗ

Переддипломна практика

108

-

3,0

ДЗ

Дипломне проектування

324

-

9,0

-

Вибіркова частина 4 курс

Екологія харчових виробництв

162

64

4,5

іспит

Природоохоронні технології та обладнання

216

96

6,0

іспит

Технологiчнi розрахунки та звiтнiсть у природоохоронній діяльності

126

50

3,5

іспит

Комплексна переробка вторинних матеріальних ресурсів

108

30

3,0

ДЗ

Стандартизація та сертифікація у природоохоронній діяльності

108

48

3,0

ДЗ

Основи промислового будівництва та санітарної техніки

72

20

2,0

ДЗ

Проектування промислових підприємств з основами САПР

126

50

3,5

ДЗ

 

101  «Екологія»

Навчальна дисципліна/практика

Всього годин

Аудиторних годин

Кредитів ECTS

Вид контролю

1

2

3

4

5

Нормативна частина

Охорона праці в галузі

90

16

2,5

іспит

Цивільний захист

90

16

2,5

ДЗ

Екологічний менеджмент та аудит

108

32

3,0

іспит

Управління та поводження з відходами

108

32

3,0

ДЗ

Екологічне інспектування

108

32

3,0

ДЗ

Інформаційні технології

108

40

3,0

ДЗ

Екологічна стандартизація і сертифікація

108

40

3,0

іспит

Виробнича практика

216

-

6,0

ДЗ

Переддипломна практика

108

-

3,0

ДЗ

Дипломний проект

432

-

12,0

-

Вибіркова частина

Автоматизація виробничих процесів

144

48

4

ДЗ

Екологічна модернізація виробництва

252

80

7,0

іспит

Економічне забезпечення екологічної діяльності

 

108

32

3,0

іспит

Оптимізація заходів охорони навколишнього середовища

180

64

5,0

ДЗ

 

8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»

Навчальна дисципліна/практика

Всього годин

Аудиторних годин

Кредитів ECTS

Вид контролю

1

2

3

4

5

Нормативна частина

Педагогіка та психологія вищої школи

90

40

3,0

ДЗ

Методика викладання у вищій школі

90

40

3,0

ДЗ

Методологія та організація наукових досліджень

105

32

3,5

ДЗ

Системний аналіз якості навколишнього середовища

165

48

5,5

іспит

Екологічний менеджмент та аудит

105

32

3,5

іспит 

Стратегія сталого розвитку

120

40

4,0

ДЗ

Геоінформаційні системи в екології

135

40

4,5

ДЗ

Екологічна модернізація виробництва *

195

80

6,5

іспит

Економічне забезпечення екологічної діяльності

105

32

3,5

іспит

Вибіркова частина

Управління та поводження з відходами

105

32

3,5

ДЗ

Міжнародне нормування та стандартизація у харчовому виробництві *

195

80

6,5

 іспит

Ділова іноземна мова

90

40

3,0

ДЗ

Екологічна політика Євросоюзу

105

40

3,5

ДЗ

Статистична обробка в екології

90

32

3,0

ДЗ

Інтелектуальна власність

105

40

3,5

ДЗ

Утилізація та рекуперація відходів

105

32

3,5

ДЗ

Інженерно-економічне забезпечення природоохоронної діяльності

180

80

6,0

іспит

Соціальна філософія

90

40

3,0

ДЗ

Теорія екосистем

120

40

4,0

ДЗ

Математично-статистичні методи досліджень

90

32

3,0

ДЗ

Інформаційні технології

105

40

3,5

ДЗ

Нормативна частина 2 курс

Науково-виробнича практика

180

-

6,0

ДЗ

Переддипломна практика

90

-

3,0

ДЗ

Магістерська робота

630

-

21,0

-

 

183 «Технології захисту навколишнього середовища»

Навчальна дисципліна/практика

Всього годин

Аудиторних годин

Кредитів ECTS

Вид контролю

1

2

3

4

5

Нормативна частина

Методологія та організація наукових досліджень

105

32

3,5

ДЗ

Стратегія сталого розвитку

120

40

4,0

ДЗ

Екологічний менеджмент

165

60

5,5

іспит

Екологічний аудит

165

60

5,5

іспит

Екологічне інспектування

90

32

3,0

іспит

Екологічна модернізація виробництва

195

80

6,5

іспит

Системний аналіз якості навколишнього середовища*

165

48

5,5

іспит

Економічне забезпечення екологічної діяльності

105

32

3,5

іспит

Вибіркова частина

Міжнародне нормування та стандартизація у харчовому виробництві

195

80

6,5

іспит

Ділова іноземна мова

90

40

3,0

ДЗ

Екологічна політика Євросоюзу

105

40

3,5

ДЗ

Статистична обробка в екології

90

32

3,0

ДЗ

Інтелектуальна власність

105

40

3,5

ДЗ

Управління та поводження з відходами

105

32

3,5

ДЗ

Інженерно-економічне забезпечення природоохоронної діяльності

180

80

6,0

іспит

Соціальна філософія

90

40

3,0

ДЗ

Контроль безпеки та експертиза продукції

120

40

4,0

ДЗ

Математично-статистичні методи досліджень

90

32

3,0

ДЗ

Інформаційні технології

105

40

3,5

ДЗ

Утилізація та рекуперація відходів

105

32

3,5

ДЗ

Нормативна частина 2 курс

Науково-виробнича практика

180

-

6,0

ДЗ

Переддипломна практика

90

-

3,0

ДЗ

Магістерська робота

630

-

21,0

-