Документи для вступу на магістра - 2017

Для вступу на навчання за ступенем «магістр» особи, що здобули ступінь «бакалавр» спорідненої (Таблиця 4 Правил прийому)  або іншої спеціальності (напряму підготовки) чи ОКР «спеціаліст» спорідненої (Таблиця 4 Правил прийому) або іншої спеціальності чи ступінь «магістр» іншої спеціальності, особисто подають до приймальної комісії такі документи:

1. Заява про допуск до участі у конкурсному відборі (бланк заяви формується в університеті);

2. Диплом бакалавра (або спеціаліста) і додаток до нього;

3. Медична довідка за формою 086-о (обов'язкова ! Ми - харчовий ВНЗ);

4. Чотири однакових кольорових фотокарток (без головного убору, на однорідному світлому фоні) розміром 3 × 4 см;

5. Документ, що посвідчує особу та громадянство (копії тих його сторінок, де вказано прізвище, ім’я та по батькові вступника, серія, номер, де, ким і коли виданий документ, місце реєстрації);

6. Копії документів, які підтверджують право вступника на спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі (для осіб, які мають таке право);

7. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер);

8. Військовий квиток або посвідчення про приписку (для юнаків, які досягли 17-річного віку);

9. Копія свідоцтва про укладення шлюбу, свідоцтва про зміну прізвища тощо (для осіб, які у пред’явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові).

Вступ поза конкурсом для здобуття ступеня магістра не допускається.

 

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

До Приймальної комісії вступник подає документи особисто.

Для вступників, що здобули ступінь «бакалавр» спорідненої (Таблиця 4 Правил прийому) спеціальності (напряму підготовки) або ОКР «спеціаліст» спорідненої (Таблиця 4 Правил прийому) спеціальності, зарахування проводиться за конкурсом після успішного складання вступних випробувань з фаху а також з іноземної мови.

Для вступників, що здобули ОКР «спеціаліст»  чи ступінь «магістр» іншої спеціальності, зарахування проводиться за конкурсом після успішного складання додаткового вступного випробуваннявступного випробування з фаху а також екзамену з іноземної мови.