Документи для вступу іноземних громадян на заочну форму навчання

На заочну форму навчання до університету приймаються іноземці та особи без громадянства, які прибули на навчання і мають документ, що підтверджує отримання повної загальної середньої освіти (здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень) та за станом здоров’я можуть навчатись у ВНЗ та проживати в кліматичних умовах України.

Іноземні громадяни подають до сектору з надання візової підтримки оригінали і здають нотаріально завірені переклади російською або українською мовою такі документи (звернути увагу, що в усіх документах повинні бути однакові (до букв) прізвище, ім’я, по батькові):

1. Особова анкета встановленого зразка (оформлюється у секторі з надання візової підтримки).

2. Заява про допуск до участі у конкурсному відборі (оформлюється у секторі з надання візової підтримки).

3. Паспорт та копія з нотаріально завіреним перекладом першої сторінки (прізвище, ім’я, по батькові) українською мовою.

4. Документ (оригінал та копія з нотаріально завіреним перекладом російською або українською мовою) про повну загальну середню освіту (здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень) з переліком предметів та отриманих на екзаменах оцінок (балів).

5. Довідка з МОН України про подачу документів на нострифікацію.

Процедура визнання іноземного документу в Україні (нострифікація)  проводиться в МОН України протягом 3 - 6 місяців.

6. Медичний сертифікат, який підтверджує відсутність ВІЛ-інфекції та містить флюорографію грудної клітини. За відсутності сертифіката, або, якщо сертифікат не визнається в Україні, вступник-іноземець зобов’язаний своєчасно за власні кошти здати кров для аналізу на відсутність ВІЛ-інфекції і зробити флюорографічне обстеження грудної клітини. Документ має бути виданий не більше, ніж за 2 місяці до в’їзду на навчання в Україну.

7. Медичний сертифікат про стан здоров’я (оригінал та копія з нотаріально завіреним перекладом російською або українською мовою), який підтверджує відсутність медичних протипоказань для проживання та навчання в Україні, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземний громадянин.

8. Свідоцтво про народження (оригінал та копія, перекладена російською або українською мовою, якщо у документі немає російського тексту).

9. Однакові кольорові фотографії розміром 3,5×4,5 см (10 шт.).

Документи, зазначені в п.п. 4, 6 та 8 повинні бути засвідчені відповідно законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку (консульська легалізація або апостиль).

Іноземні громадяни, які закінчили підготовче відділення у вищих навчальних закладах України, додатково подають Свідоцтво про закінчення підготовчого відділення.

 

Іноземні громадяни зараховуються до університету за результатами співбесіди та на основі укладеного договору.

Іноземні громадяни, направлені на навчання Міністерством освіти і науки України за міждержавними договорами, загальнодержавними програмами та міжнародними зобов’язаннями України, зараховуються на навчання згідно умов, зазначених у направленні.