Біотехнології та біоінженерія (бакалавр)

Підготовка фахівців у галузі знань
16 «
Хімічна та біоінженерія»
освітнього ступеня «Бакалавр»
за спеціальністю 162 «
Біотехнології та біоінженерія»

Один учений якось помітив, що ситуація з біотехнологіями нагадує історію з героєм п’єси Мольєра «Міщанин у дворянстві», який раптом зрозумів, що все життя говорив прозою і сам про це не знав... Виявляється, ми кожного дня маємо справу з продуктами біотехнології: дріжджовий хліб, пиво, вино, кефір – усе це біотехнологічні продукти.

Сам термін «біотехнологія» означає дійсно дивовижне – можливість поєднати живе з неживим – використати потенціал живих клітин і останні технічні досягнення для створення потрібних людині продуктів, матеріалів, ліків.

Біотехнологія – це не просто наука, а й дуже велика й важлива сфера людської діяльності, яка має масу аспектів і визначає нині науково-технічний прогрес. В усьому світі на рубежі століть вона бурхливо розвивається, у неї вкладаються величезні кошти. Без продуктів біотехнології ми вже не уявляємо наше життя, їх кількість збільшується з року в рік у геометричній прогресії. Тому підготовка кадрів для біотехнології стає одним із пріоритетів у сфері освіти.

Отже, якщо відповідь на питання : «КИМ БУТИ?» очевидна – БІОТЕХНОЛОГОМ, то відповідь на питання:

«ДЕ ЗДОБУТИ НАЙКРАЩУ В УКРАЇНІ БІОТЕХНОЛОГІЧНУ ОСВІТУ?» можна знайти тут:

П'ЯТЬ ПРИЧИН, за якими опановувати спеціальність «БІОТЕХНОЛОГІЯ» треба саме у Національному університеті харчових технологій (НУХТ):

1. Хочу одержати сучасну, цікаву і потрібну в майбутньому спеціальність

БІОТЕХНОЛОГІЯ – спеціальність майбутнього і лише у єдиному вищому навчальному закладі України – НУХТ – підготовку біотехнологів здійснюють відразу за трьома спеціалізаціями: «Промислова біотехнологія», «Фармацевтична біотехнологія» (НУХТ – єдиний у м. Києві вищий навчальний заклад, який готує фахівців з цієї спеціальності), «Екологічна біотехнологія та біоенергетика» – знайти своє покликання буде нескладно!

2. Хочу навчатися безкоштовно – саме у НУХТ велика кількість держбюджетних місць для навчання за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія» – ти не тільки НЕ сплачуєш за навчання, але й маєш змогу отримувати стипендію!

3. Хочу навчатися у кращих викладачів – тільки у НУХТ підготовку фахівців за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія» здійснюють чотири лауреати Державної премії України та Премії Президента України для молодих вчених, два лауреати Премії Верховної Ради України для молодих вчених, шість докторів наук, професорів, 20 кандидатів наук, доцентів – високий рівень викладання – запорука якісної освіти!

4. Хочу отримувати найсучасніші знання зі спеціальності – лише у НУХТ за останні п’ять років викладачами написані та видані чотири підручники, чотири навчальних посібники з грифом Міністерства освіти та науки України та дві монографії, у яких зібрані останні світові досягнення у галузі біотехнології; всі навчальні дисципліни забезпечені сучасною методичною літературою – у тебе є всі можливості першим дізнаватися про новини у світі біотехнології!

5. Хочу отримати гідну, високооплачувану роботу після закінчення навчання – серед випускників НУХТ біотехнологів – керівники найпотужніших харчових, біотехнологічних та фармацевтичних підприємств України (корпорації «Оболонь», фармацевтичної корпорації «Артеріум», ФФ «Дарниця», «Борщагівського ХФЗ та багатьох інших), видатні науковці у галузі біології, хімії, технічних наук.

Отже – вибір очевидний!

ЯКЩО НАВЧАТИСЯ НА БІОТЕХНОЛОГА, ТО ТІЛЬКИ У НУХТ!

 

Для того, щоб остаточно переконатися у цьому треба завітати на сайт факультету біотехнології, технології цукру та водопідготовки:  www.btec.com.ua

За сорокарічну історію підготовки фахівців у галузі біотехнології (перший випуск спеціалістів мікробіологічної галузі відбувся у 1971 році) кафедрою біотехнології і мікробіології підготовлено понад 1200 висококласних інженерів-біотехнологів, які успішно працюють на біотехнологічних, харчових, фармацевтичних підприємствах, а також у провідних наукових інститутах, зокрема корпорації фармацевтичній корпорації «Артеріум», корпорації «Оболонь», ФФ «Дарниця», «Борщагівський ХФЗ, ДУ «Центр іммунобіологічних препаратів», Інституті мікробіології і вірусології  НАН України, Інституті молекулярної біології та генетики  НАН України, Інституті ботаніки НАН України та ін.

Понад 50 випускників кафедри біотехнології і мікробіології захистили кандидатські, а п’ять – докторські дисертації.

Нині підготовка фахівців-біотехнологів у НУХТ здійснюється за дворівневою системою. Після чотирирічного курсу навчання студенти отримують кваліфікацію бакалавра; закінчивши п’ятий курс – спеціаліста або магістра.

Випускники коледжів та технікумів, які навчались за спорідненими спеціальностями, можуть продовжити здобувати освіту в університеті за скороченим терміном навчання.

Закінчуючи середню загальноосвітню або професійну освіту, випускникам варто поглиблювати свої знання, у першу чергу з таких шкільних дисциплін, як хімія, біологія і математика, оскільки спеціальність «Біотехнології та біоінженерія» є універсальною і студенти мають змогу одержати відразу три освіти в одній, бо біотехнологія є результатом синтезу біологічниххімічних та технічних наук.

Під час навчання на бакалавраті студенти-біотехнологи ґрунтовно вивчають

Біологічні дисципліни:

Біологія клітин;

Біобезпека продуктів харчування;

Генетика;

Екологія;

Загальна мікробіологія і вірусологія;

Мікробіологія, санітарія та гігієна виробництв;

Основи біобезпеки і біоетики;

Основи імунології;

Хімічні дисципліни:

Аналітична хімія;

Біохімічні основи мікробного синтезу;

Біохімія;

Загальна та неорганічна хімія;

Методи контролю біотехнологічних, фармацевтичних і харчових виробництв;

Органічна хімія;

Фармацевтична хімія;

Фізична та колоїдна хімія;

Інженерні дисципліни:

Автоматизація та управління біотехнологічним виробництвом;

Електротехніка та основи електроніки;

Загальна біотехнологія;

Загальні та харчові технології;

Мікробіологічні основи НАССР;

Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв;

Основи екобіотехнологій;

Основи наукових досліджень;

Основи проектування біотехнологічних виробництв;

Основи САПР;

Промислова технологія лікарських засобів;

Процеси та апарати біотехнологічних виробництв;

Технологія білків терапевтичної дії;

Технологія вакцин;

Технологія мікробного синтезу лікарських засобів;

Технологія пробіотиків;

Устаткування біотехнологічних виробництв;

Харчова біотехнологія.

Наші студенти набувають знання та опановують практичні навички у спеціалізованих аудиторіях та сучасних мікробіологічних та технологічних лабораторіях. Кафедра біотехнології і мікробіології має потужну матеріально-технічну базу, яка поповнюється і оновлюється впродовж 40 років існування кафедри.

У розпорядженні студентів є дві мікробіологічні і одна технологічна лабораторії на 32, 24 і 30 робочих місць, оснащені мікробіологічними боксами для роботи з живими культурами мікроорганізмів у асептичних умовах. Студенти також мають змогу виконувати наукові дослідження у двох науково-дослідних лабораторіях кафедри (див. фото).

Про високий рівень наукових досліджень, що проводяться на кафедрі біотехнології і мікробіології, свідчить велика зацікавленість провідних науково-дослідних установ у співробітництві. Кращих студентів-біотехнологів, починаючи з третього курсу, охоче залучають до науково-дослідної роботи такі наукові «титани» України, як: Інститут мікробіології і вірусології НАНУ, Інститут молекулярної біології та генетики НАНУ, Інститут ботаніки НАНУ, Інститут біохімії НАНУ, Технологічний інститут молока і м’яса НААН, Інститут епідеміології та інфекційних хвороб НАМНУ, Інститут фармакології та токсикології НАМНУ, Інститут колоїдної хімії та хімії води НАНУ та інші. Різноплановість наукової тематики, виконуваних студентами досліджень свідчить про високий рівень їх підготовки.

Відомо, що наукова істина народжується у дискусіях. Високий рівень наукових конференцій, симпозіумів та конгресів, у ході яких «загартовувались» наукові ідеї науковців кафедри, у тому числі і наукової молоді, свідчить про визнання цих ідей. За останні роки студенти, аспіранти, молоді та досвідчені науковці взяли участь у багатьох міжнародних та вітчизняних наукових форумах.

Ґрунтовна підготовка наших студентів дозволяє їм посідати призові місця на Всеукраїнських та міжнародних  конкурсах науково-дослідних робіт та фахових олімпіадах з біотехнології. Вже декілька років поспіль студенти-біотехнологи посідають призові місця у Всеукраїнській олімпіаді з біотехнології. Найталановитіші студенти-біотехнологинагороджені іменними почесними стипендіями за успіхи у навчанні та науковій роботі.

Випускники нашого університету та інших вищих навчальних закладів, які завершили навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» можуть продовжити навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста або магістра.

Спеціаліст

Спеціалізація «Промислова біотехнологія»

Спеціалізація «Фармацевтична біотехнологія»

Магістр

Спеціалізація «Промислова біотехнологія»

Спеціалізація «Фармацевтична біотехнологія»

Спеціалізація «Екологічна біотехнологія та біоенергетика»

 

Талановита молодь, яка має хист і здібності до наукової роботи, продовжує навчання в аспірантурі.