Звітують науковці…

3 березня 2017

Наукові дослідження – невід’ємна частина діяльності колективу нашого університету.  Творчі пошуки наших науковців спрямовані на розроблення теоретичних основ харчових технологій, їх інтенсифікацію та оптимізацію, створення нових прогресивних технологій і високопродуктивного обладнання, систем і засобів механізації трудомістких процесів і виробництв, нового енергоощадного обладнання та систем раціонального енерговикористання, на вдосконалення організації та підвищення ефективності харчових і переробних підприємств тощо.

Плідна праця нашого колективу на ниві науки високо цінується і керівництвом держави, і колегами, і виробничниками, на допомогу яким приходять винаходи наших науковців.

Традиційно, на початку чергового календарного року науковці підводять підсумки своєї роботи й звітують щодо результатів наукової діяльності нашого колективу у Міністерстві освіти і науки України. Цього року звіт університету у МОН представив проректор з наукової роботи Олександр Шевченко. Очолив роботу комісії заступник міністра Максим Стріха. Фахівці Міністерства були вражені масштабністю наукової роботи нашого колективу й вагомими здобутками і молодих науковців, і досвідчених корифеїв. Особливу зацікавленість викликали представлені у рамках звітування зразки інноваційних харчових продуктів, виготовлених за розробленими нашими науковцями технологіями й підтверджених патентами на винаходи та корисні моделі.

Високо оцінивши рівень наукової роботи в університеті, заступник міністра зазначив, що вона варта, щоб про неї знав якомога ширший загал, тож наразі готується публікація до науково-популярної газети «Світ», заснованої спільно МОН та Національною академією наук України. 

    СТРІЧКА НОВИН