Звітує наука

3 липня 2017

​27 червня 2017 року на засіданні вченої ради Навчально-наукового інституту харчових технологій (ННІХТ) були підведені підсумки науково-дослідної роботи за 2016/2017 н. р.

Із зазначеного питання доповів заступник директора інституту з наукової та патентно-ліцензійної роботи, професор Петро Шиян.

Зокрема, доповідач зазначив, що науково-дослідна робота в ННІХТ проводиться за 38 науковими тематиками, які зареєстровані в УкрІНТЕІ, й до неї активно залучаються студенти. На кафедрах працюють 20 наукових гуртків, які відвідують 327 студентів. Разом із студентами опубліковані 56 статей, найбільша кількість із яких опублікована разом із викладачами кафедр – біотехнології продуктів бродіння і виноробства (15 шт.), технології хлібопекарських і кондитерських виробів (13 шт.), технології консервування (9 шт.), технології молока і молочних продуктів (8 шт.).

46 студентів були залучені до участі в олімпіадах з напряму «Харчові технології та інженерія» та «Технологія підготовки води», 3 із яких стали переможцями і отримали дипломи - за 1 місце (кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів) та два за 2 місце (кафедра технології цукру та підготовки води і кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства).

У предметних олімпіадах взяли участь 45 студентів, і 1 студент переміг у 2 турі і отримав диплом за 2 місце (кафедра органічної хімії).

За звітній період були укладені 13 господарчих договорів із підприємствами відповідних галузей (кафедри технології зберігання і переробки зерна, технології м’яса і м’ясних продуктів, технології молока і молочних продуктів, біотехнології продуктів бродіння і виноробства, експертизи харчових продуктів, технології цукру і підготовки води).

Активно здійснюються роботи за державними цільовими програмами в рамках Проблемної науково-дослідної роботи НУХТ.

Організовані спільні науково-дослідні роботи з 24 іншими академічними і галузевими інститутами та провідними фірмами, у тому числі з 5 зарубіжними.

Опубліковані 73 статті у міжнародних виданнях. Найбільша кількість яких була опублікована викладачами кафедр технології консервування (14 шт.), експертизи харчових продуктів (11 шт.), біотехнології продуктів бродіння і виноробства (10 шт.), технології оздоровчих продуктів (8шт.). У виданнях, які входять до науково-метричної бази Scopus, – 21 шт. У виданнях, які входять до інших науково-метричних баз, – 70 публікацій. Крім того, на кафедрі філософії оприлюднені розділи у 8 колективних монографіях.      

За звітний період були організовані 11 міжнародних науково-практичних конференцій.

Більшість отриманих результатів науково-дослідних робіт є об’єктами інтелектуальної власності, які були захищені патентами України на корисну модель. Найбільша кількість патентів на корисну модель була отримана викладачами кафедр технології хлібопекарських і кондитерських виробів (42), технології жирів і парфумерно-косметичних продуктів (13), технології молока і молочних продуктів (12). Основна кількість патентів на винахід України була отримана на кафедрах експертизи харчових продуктів (7), процесів і апаратів харчових виробництв (6), технології молока і молочних продуктів і технології оздоровчих продуктів – по 4 шт. відповідно.

Кількість розробок кафедр ННІХТ, готових до впровадження – 113 шт.

ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ННІХТ за 2016/2017 н.р.

1

Обсяг госпдоговірної тематики

362 тис. грн

2

Обсяг фінансування НДР (ПНДЛ)

2435 тис. грн

3

К-ть кафедр. держбюджетних тематик

25

4

К-ть впроваджених результатів розробок                                                                      

64

5

Кількість отриманих охоронних документів, всього

143

6-7

Кількість договорів про науково-технічне співробітництво/в т.ч. із зарубіжними партнерами

24/5

8

Кількість  наукових статей

309

9

К-ть тез на конференціях

583

10

Кількість проведених наукових заходів

72

11

12

Кількість студентських наукових гуртків

Кількість студентів у наукових гуртках

20

193

13

Кількість опублікованих статей за участю студентів

56

14

Кількість переможців, за результатами 2 туру в олімпіадах

2

15

Кількість переможців Всеукраїнського конкурсу студентських НДР

5

 

    СТРІЧКА НОВИН