Заняття тривають

1 червня 2018

​З метою якісної підготовки студентів 4-го курсу до вступу в магістратуру нашого університету на кафедрі іноземних мов професійного спрямування вже майже місяць працює факультатив з англійської мови.

Слухачі факультативних занять – студенти Навчально-наукового інституту харчових технологій, факультету біотехнології та екологічного контролю, а також наші випускники-бакалаври попередніх років, які бажають вступати саме до магістратури НУХТ.

Існуючі вимоги до вступного екзамену з іноземної мови  для зарахування на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра базуються на вимогах рівня володіння іноземною мовою В2, який є стандартом для ступеня бакалавра і є загальним для студентів різних спеціальностей.

Саме тому слухачі факультативних занять під керівництвом в.о. завідувача кафедри Олени Галинської активно розвивають свої вміння і навички читання, перекладу та розуміння оригінальних текстів, як загальної, так і професійної тематики, формують граматичні навички, мовленнєві  компетенції, і мають сподівання вступити до магістратури, отримавши високі бали з іноземної мови та бути зарахованими на місця державного замовлення.

    СТРІЧКА НОВИН