Захисти бакалаврів

11 червня 2018

​Пройшли чотири роки навчання. Позаду багато складених екзаменів, як навчальних, так і життєвих. Позаду лекції, лабораторні заняття, виробнича практика, наукові конференції. Залишилося лише підтвердити набуті знання перед державною екзаменаційною комісією…

У Навчально-науковому інженерно-технічному інституті ім. акад. І.С. Гулого почалися захисти дипломів. На кафедрі машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв представлена традиційно широка тематика проектів. Серед них – модернізація та реконструкція обладнання хлібопекарського та бродильного виробництв, устаткування м’ясопереробної та молокопереробної промисловості. Майбутні фахівці фармацевтичної галузі також підготували свої наукові та технічні рішення.

Державна екзаменаційна комісія детально розглядає кожний проект, задає питання, які дозволяють студенту найкраще відкрити закладені в нього ідеї та технічні рішення. Одночасно комісія розуміє хвилювання дипломантів – для багатьох із них це перший у житті публічний виступ, тому підтримує та заохочує доповідачів.

І ось оголошення оцінок: голова екзаменаційної комісії, завідувач кафедри Олександр Гавва поздоровляє бакалаврів із завершенням першого етапу отримання вищої освіти та нагадує, що попереду на них чекає магістратура. Саме вона завершує здобуття  вищої технічної освіти.

Захисти тривають…  

    СТРІЧКА НОВИН