Вітаємо з успішним захистом докторської дисертації!

6 червня 2018

5 червня 2018 р. відбулася знаменна та довгоочікувана подія – захист докторської дисертації за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія доцентом кафедри біотехнології і мікробіології Віктором Стабніковим.

Робота виконана на кафедрі біотехнології і мікробіології НУХТ. Науковим консультантом роботи виступив учений зі світовим ім’ям, один із перших випускників-біотехнологів кафедри, доктор біологічних наук, радник ректора НУХТ з науки та міжнародних грантів біотехнології та харчування Володимир Іванов.

Офіційні опоненти роботи – д.т.н. Олена Карпенко (Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України), д.т.н. Сергій Циганков (ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки» НАН України), д.т.н. Наталія Голуб (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»).

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.058.03 розпочалось урочисто і водночас по діловому. Голова вченої ради Тетяна Пирог відкрила засідання та побажала успішного захисту. Секретар Наталія Бублієнко ознайомила присутніх із поданими до ради відомостями стосовно дисертанта.

Під час доповіді Віктор Стабніков ґрунтовно та переконливо доповів основні результати своєї роботи. Ним був розроблений і протестований у пілотному виробництві біоцемент за використання уреазо-продукуючих бактерій Bacillus sp. VS1 та Yaniella sp. VS8 та оптимізоване середовище для промислового виробництва біоцементу. Вперше розроблений метод інактивації росту бактеріальних клітин Yaniella sp. VS8 із селективним збереженням їхньої уреазної активності. Розроблена та може бути використана на практиці біотехнологія отримання рідкого біоцементу на основі біовідновлення залізної руди залізо-відновлювальними бактеріями до розчинного заліза (II), завдяки анаеробному окисленню органічних відходів. Розроблена біотехнологія біозакупорювання/біоцементації пористого ґрунту на основі послідовного проведення двох біопроцесів – біохімічного відновлення нітрату денітрифікуючими бактеріями та гідролізу сечовини уреаза-продукуючими бактеріями. Вперше розроблені два нових ефективних методи біоцементації: 1) біоцементація і біозакупорювання пористого ґрунту, який базується на використанні уреазо-продукуючих бактерій та іонів тривалентного заліза за допомогою залізо-відновлювальних бактерій; 2) біозакупорювання/біоцементація пористого ґрунту, основою якого є послідовне біохімічне відновлення нітрату денітрифікуючими бактеріями та ферментативний гідроліз сечовини за допомогою уреазо-продукуючих бактерій. Протестовані практично можливі шляхи використання поверхневої та при-поверхневої біоцементації в природоохоронних технологіях.

Доповідь Віктора Стабнікова зацікавила усіх присутніх, про що свідчить велика кількість заданих питань. На усі запитання доповідач надав розгорнуті змістовні відповіді. В обговоренні роботи взяли участь: науковий консультант роботи Володимир Іванов, опоненти, «патріарх» кафедри біотехнології і мікробіології Анатолій Шевченко, а також присутні члени вченої ради.

Віктор Стабніков має значний науковий доробок: за темою дисертації опубліковані 32 наукові роботи, в тому числі – монографія «Construction Biotechnology» (видавництво «Springer»), що включає 14 розділів; 4 розділи в підручниках «Handbook of Environment and Waste Management. Air and Water Pollution Control» (видавництво «World Scientific Publishing Co»), «Biotechnologies and Biomimetics for Civil Engineering» (видавництво «Springer»), «Biopolymers and Biotech Admixtures for Ecoefficient Construction Materials» (видавництво «Woodhead Publishing Limited, Cambridge»); 26 наукових статей, із яких 21 – в міжнародних наукових журналах, 5 – у наукових фахових виданнях України та подана заявка на 1 міжнародний патент. Індекс Гірша згідно Google Scholar (h-індекс) – 16, індекс цитування – 761, i10-індекс – 22.

Колектив кафедри біотехнології і мікробіології вітає Віктора Стабнікова з успішним захистом докторської дисертації та бажає подальших успіхів!

    СТРІЧКА НОВИН