Вершини наукового Олімпу

11 червня 2018

 Доцент кафедри гуманітарних дисциплін Оксана Силка успішно захистила докторську дисертацію «Становлення і діяльність громадських організацій в українському селі наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах Лівобережжя)» за спеціальністю 07.00.01 – історія України у спеціалізованій вченій раді Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Колектив кафедри гуманітарних дисциплін щиро вітає колегу й бажає подальших наукових звершень!

    СТРІЧКА НОВИН