Цікаво науковцям

10 серпня 2017

​Вийшов друком №3 23-го тому журналу «Наукові праці Національного університету харчових технологій».

У журналі публікуються статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень у галузі технічних та економічних наук. Видання призначене для викладачів, наукових працівників, аспірантів, докторантів і студентів вищих навчальних закладів, керівників підприємств харчової промисловості.

«Наукові праці Національного університету харчових технологій» включений до переліку наукових фахових видань України з технічних та економічних наук (Наказ МОН України № 241 від 09.03.2016), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Він індексується наукометричними базами: Index Copernicus, EBSCOhost, CABI Full Text, Universal Impact Factor, Google Scholar. Журнал рекомендований Міністерством науки і вищої освіти Республіки Польща для публікації результатів наукових досліджень.

Редакційна колегія журналу «Наукові праці Національного університету харчових технологій» запрошує науковців до публікації наукових праць. До друку приймаються рукописи, які раніше не були опубліковані в друкованих та електронних виданнях. Автор, який подає матеріали до друку, зберігає за собою всі авторські права та надає виданню право першої публікації, дозволяючи розповсюджувати даний матеріал із зазначенням авторства й джерела первинної публікації, а також погоджується на розміщення її електронної версії на сайті Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського та у відкритому доступі в електронній мережі університету. 

    СТРІЧКА НОВИН