Слово роботодавцям

3 липня 2018

Практика студентів є невід’ємною складовою освітньо-професійної підготовки фахівців. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь за відповідною спеціальністю.

Метою практики є формування та розвиток у студентів професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретного виробництва, формування навичок практичної роботи за обраним напрямом або спеціальністю, поглиблення знань про сучасні технології та обладнання підприємств, їх діючої нормативної бази.

У Львівському державному коледжі харчової і переробної промисловості НУХТ завершилась практика у студентів різних спеціальностей і курсів.

Студенти ІІІ курсу спеціальності «Виробництво харчової продукції» технологічну практику проходили у ресторанах «Гармата», «Голодний Микола», «Нобеліс», «Супутник», «Гуцульський двір», «Челентано», «Соната», «Євроготель»,  «Кумпель», «Купава», «Япона хата» та інші.

Вони удосконалили свої знання з технології приготування страв української, європейської та східної кухонь, їх оформлення та подання. Набули навичок роботи в торговому залі. Вивчили різні методи обслуговування споживачів і способи подання страв.

Студенти групи БО-3 проходили виробничу практику на Львівських підприємствах харчової промисловості: ПАТ «Львівська кондитерська фабрика Світоч», ПАТ «Лікеро-горілчаний», ТзОВ « Хліб-Трейд».

Під час практики студенти навчилися розробляти заходи для організації і ведення обліково-економічних робіт на підприємствах харчової промисловості. Також навчилися оформляти первинні, зведені документи, вести облікові регістри із застосуванням різних програмних продуктів та інформаційних технологій і обчислювати обліково-економічні показники, виробничо-господарської діяльності окремих підрозділів та підприємства в цілому.

Виробнича переддипломна практика студентів групи МА-3 проходила на підприємствах-базах практики у будівельно-господарському гіпермаркеті «Епіцентр К» та магазинах мережі Polmarkus у м. Пісковіце Республіки Польща, які забезпечили виконання програми практики для відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Студенти набули навичок практичного уміння виконувати маркетингову діяльність, вивчали місію та стратегію підприємств на ринку товарів, намагалися налагоджувати важливі комунікації, набували навичок планування і організації ефективної рекламної діяльності на підприємствах, отримали практичні навички з продажу товарів, а також сервісного обслуговування покупців, брали активну участь у вирішенні проблемних питань із покращення роботи підприємств та їх відділів.

Роботодавці відзначають високий рівень теоретичної підготовки студентів коледжу, їх старанність, наполегливість, високу мотивацію до практичного опанування обраної професії. Багато хто з них висловив побажання бачити їх своїми співробітниками після завершення навчання.

    СТРІЧКА НОВИН