Шляхом новацій

11 травня 2017

11 травня 2017 року студенти групи ТК-2-13, що навчаються за  спеціальністю 181 «Харчові технології», разом із професором Віталієм Шутюком та асистентом Ольгою Бендерською зробили нову для кафедри технології консервування лабораторну роботу на тему «Визначення екстрактивності сушених продуктів». Досліди проводили для сушених абрикос, кишмишу та журавлини.

Студенти визначили в сушеній продукції: масову частку розчинних сухих речовин рефрактометричним методом після екстрагування гарячою водою; загальну (або титровану) кислотність сушеної сировини (визначають методом титрування в присутності індикатора фенолфталеїну).

У кінці роботи на основі отриманих даних студенти навчилися робити висновок про якість сушених продуктів і дотримання технологічних параметрів процесу сушіння.

    СТРІЧКА НОВИН