Щодо розвитку персоналу…

6 квітня 2017

​Студенти спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» та викладачі відвідали лекцію «Успіх у цифровому світі: нові професії, нові компетенції»,  що  відбулась у «HR-кафе» Бізнес-школи МІМ-Київ. У рамках «HR-кафе» проводяться заходи, які є цікавими та корисними для практикуючих HR-ів, що прагнуть обмінятися досвідом із колегами, встановити нові професійні зв’язки, отримати нові ідеї та методи підвищення персональної ефективності та розвитку сфери управління персоналом на своїх робочих місцях.

Цього разу основними спікерами були: засновник та виконавчий директор «Таланти для бизнесу» Валерія Казадарова (експерт з ринку праці, технологій забезпечення персоналом, професійні інтереси також охоплюють технології маркетингу та продажів, питання стратегічного управління та ефективності, лідерства); бізнес-тренер, консультант з управління, коуч, фасилітатор, викладач MBA Андрій Станченко; HR бізнес-партнер кластеру AXA Emerging Europe і заступник голови Правління АХА в Україні Анна Підгорна.

Питання, які розглядалися протягом лекції: як організаціям залишатися високоефективними в пору стрімких змін; як підготуватися до найму покоління, що не уявляє себе без новітніх технологій і покоління, якому, схоже, доведеться працювати 60-70 років; на які особисті якості та навички зроблена ставка; нові підходи до лідерства; управлінський інструментарій в ситуації невизначеності; робота з відповідальністю - своєю та підлеглих; короткий огляд щорічного дослідження HR-трендів від Deloitte та Bersin тощо.

Ще одне надзвичайно цікаве питання – ринок праці управлінця, тренди 2017-2020 рр. Саме при розгляді цього питання, можна було дізнатися відповіді на питання, які турбують зараз багатьох керівників: як підготувати до майбутнього організацію та її лідерів, як створити нову систему управління яка б уповноважувала та залучала працівників, як збудувати культуру постійного навчання, адаптації, зростання та розвитку.

Андрій Станченко дав перелік 10 навичок, що мають перспективу на 2020 рік: комплексне вирішення питань; критичне мислення (critical thinking); креативність; управління персоналом;  координація з іншими; емоційний інтелект; оцінка й прийняття рішень; орієнтація служби; переговори; когнітивна гнучкість (cognitive flexibility).

Він розповідав про новий тип «Т-подібного» лідера, який зобов'язаний мати: високий і широкий рівень кваліфікації, бути зрілим, технологічним, і мати чітке уявлення про дії в майбутньому, бути далекобачним. Ще декілька цікавих видів лідера: лідер-каталізатор, лідер турботливий, лідер сміливий і лідер вразливий.

Крім того, спікери розповіли, що в умовах четвертої промислової революції відбувається зміна філософії побудови організацій  та ролі персоналу в них (people&organization), тому провідні експерти в сфері управління персоналом говорять про зміну авторитарних моделей лідерства на моделі колаборації, в яких організовуються тимчасові мережі команд; так званий «напіврозпад навичок»; про те, що розвиток кар’єри та навчання відбувається в режимі реального часу та постійно (lifelong learning), що потребує від сучасних і потенційних управлінців персоналом вміння здійснення процесів створення змісту (sense making); вміння співпрацювати з несхожими на вас співробітниками (diversity competency); високого рівня цифрових компетенції (digital competency) тощо.

    СТРІЧКА НОВИН