Реформування науки

9 серпня 2017

​Уряд затвердив склад Наукового та Адміністративного комітетів Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, до якого увійшли 48 осіб. Відповідна постанова була прийнята 9 серпня 2017 р. на засіданні КМУ.

Склад Наукового комітету на основі конкурсу сформував спеціально створений відповідно до європейської практики Ідентифікаційний комітет із питань науки. До нього увійшли 9 провідних вчених, три з яких – представники вітчизняної науки, 6 – іноземні вчені.

Адміністративний комітет Національної ради України з питань розвитку науки і технологій складається з представників центральних органів влади та профільних установ, що мають безпосередній вплив на прийняття рішень у сфері науки. Його склад сформований на підставі пропозицій центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук та національних галузевих академій наук, Київської міської та обласних державних адміністрацій, великих наукоємних підприємств, наукових установ і ВНЗ.

До кожного з комітетів входять по 24 особи.

Одними з головних функцій Національної ради буде підготовка пропозицій щодо:

- формування засад державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності;

- розвитку наукової та науково-технічної сфери в Україні;

- пріоритетів такого розвитку та заходів із їх реалізації;

- інтеграції української науки в світовий науковий та європейський дослідницький простори з урахуванням національних інтересів;

- систем незалежної експертизи державних цільових наукових і науково-технічних програм, наукових проектів, державної атестації наукових установ, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань.

Національна рада також заслуховуватиме та оцінюватиме звіти головних розпорядників бюджетних коштів, що здійснюють наукову та науково-технічну діяльність. На підставі цього Нацрада надаватиме Уряду рекомендації щодо формування державного бюджету – визначення загальних обсягів фінансування науки та його розподілу між базовим і конкурсним фінансуванням наукових досліджень.

Базове фінансування є системним, воно надається для забезпечення фундаментальних досліджень, розвитку інфраструктури тощо. Конкурсне – дається під реалізацію конкретних проектів чи завдань.

Нагадамо, що 5 квітня 2017 року Уряд ухвалив рішення щодо утворення Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.  

    СТРІЧКА НОВИН