Питання першої ваги

9 листопада 2017

​9 листопада відбулося позапланове засідання вченої ради університету. Ректор Анатолій Українець скликав його з питань, які потребували термінових рішень. Але розпочав традиційно, з вітань членів ради, що відсвяткували дні народження між засіданнями та вручення нагрудного знака «Відзнака Національного університету харчових технологій» професорові кафедри харчової хімії, голові Комісії ректорського контролю Сергію Шульзі.

Вчена рада оплесками поздоровила колег, та перейшла до розгляду питань порядку денного. Їх було два – результати впровадження дистанційної форми навчання в університеті та підвищення якості викладання іноземних мов.

З ґрунтовним аналізом стану впровадження дистанційної форми навчання виступив голова науково-методичної комісії з електронних засобів навчання Ігор Ельперін. Він навів результати рецензування електронних дистанційних курсів і зазначив, що основним недоліком їх переважної більшості є занадто великі обсяги представленого навчального матеріалу і велика кількість запланованих контрольних заходів, що значно ускладнює роботу студентів-заочників. Крім того, було виявлено, що зміст розроблених курсів не завжди відповідає освітнім програмам, вимогам до знань і умінь, які повинні отримати студенти відповідних спеціальностей.

На підставі викладеного та поданих пропозицій, вчена рада ухвалила до 20 листопада внести зміни до електронних навчальних курсів й проінформувати студентів заочної/дистанційної форми навчання про внесені корективи шляхом корегування «Рекомендацій о вивчення курсу» та оформлення оголошення на форумі дисципліни. Також було ухвалено затвердити вимоги до електронних курсів дисциплін, які викладаються у весняному семестрі; до 1 грудня розробити механізм і форму узгодження змісту розроблених ЕНКД з випусковими кафедрами по аналогії із затвердженням навчальних і робочих програм дисциплін; за результатами навчання у І семестрі провести анкетування студентів-заочників із метою визначення позитивних і негативних моментів у навчанні за дистанційною формою; здійснити вибіркове рецензування модифікованих (для осіннього семестру) електронних курсів до 25 листопада 2017 р та рецензування електронних курсів для весняного семестру до 15 грудня 2017 року. До обговорення цього питання долучилися ректор Анатолій Українець, перший проректор Володимир Яровий, завідувач кафедри автоматизації та інтелектуальних систем керування Анатолій Ладанюк.

Щодо підвищення якості викладання іноземних мов в університеті доповіла проректор з науково-педагогічної та виховної роботи Лариса Арсеньєва. Вона акцентувала увагу вченої ради на тому, що згідно з опитуванням, більшість студентів бакалаврату відверто побоюється здавати ЗНО з іноземної мови для вступу до магістратури, яке стає обов’язковим з наступного року для всіх спеціальностей, і причина цьому – низький рівень їх володіння іноземними мовами. Володіння іноземними мовами вже давно стало не просто вимогою часу, а нормою життя. Тому, питання якісного їх викладання – надзвичайно важливе, й ректорат і особисто ректор завжди приділяли йому велику увагу. Зокрема, у минулому навчальному році за ініціативи ректора університет оплачував навчання на курсах вивчення іноземної мови для викладачів, що викладають у англомовних проектах.

Наразі для здійснення якісних змін була внесена пропозиція всім викладачам обох кафедр іноземних мов пройти тестування на рівень володіння мовами (він має бути не нижчим за шкалою Загальноєвропейських рекомендацій, ніж В2). Враховуючи, що вартість послуг центрів, які здійснюють тестування й видають відповідні сертифікати, досить значна, ректорат прийняв рішення, що одну спробу проходження тестування оплачуватиме університет. Крім того, вчена рада ухвалила відмінити проведення конкурсу на заміщення вакантних посад по обох кафедрах іноземних мов, що був оголошений 27 жовтня 2017 року, винести на конференцію трудового колективу внесення змін до Статуту університету і внести зміни у Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників щодо кваліфікаційних вимог викладачів кафедр іноземних мов, які в обов’язковому порядку повинні будуть пред’являти міжнародний сертифікат про рівень володіння іноземною мовою не нижче рівня В2.

Це хвилююче питання викликало жваве обговорення, у якому взяли участь ректор Анатолій Українець, перший проректор Володимир Яровий, директор Навчально-наукового інституту економіки і управління Олег Шеремет, декан факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Віктор Доценко, завідувачі кафедр Анатолій Ладанюк, Ігор Ельперін, Анатолій Заїнчковський, Олена Галінська, професор кафедри харчової хімії Сергій Шульга, голова студради Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого Дмитро Шемідько.

Насамкінець засідання слово взяв проректор з наукової роботи Олександр Шевченко, який нагадав присутнім про необхідність найближчим часом підготувати заявки на наступний рік відносно кількості бюджетних місць для вступу в аспірантуру, про відбір наукових проектів для представлення на конкурс МОН для виконання за рахунок державного бюджету у 2019 році та про надання інформації щодо інноваційних розробок останніх років для формування відповідного збірника.

На цьому порядок денний був вичерпаний, і ректор закрив засідання. 

    СТРІЧКА НОВИН