Проектуємо підприємства харчування

13 квітня 2017

На кафедрі технології харчування та ресторанного бізнесу відбулося відкрите практичне заняття асистента Олега Бортнічука з дисципліни «Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства» для студентів ІV курсу напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа». На занятті були присутні викладачі кафедри, заступник декана факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу з навчальної роботи Наталія Бондар і співробітник навчально-методичного відділу університету Алла Оскілко.

Практичне заняття було на тему «Розрахунок складських приміщень», впродовж якого викладач роз’яснив студентам порядок розрахунку складського господарства підприємства харчування. Студенти навчилися визначати склад приміщень для прийому та зберігання сировини, напівфабрикатів, продуктів і закупівельних товарів; обґрунтовувати вибір обладнання та інвентарю для складування та зберігання сировинних запасів; розраховувати площі необхідних складських приміщень. Заняття супроводжувалося мультимедійною презентацією. Для закріплення вивченого матеріалу викладач провів усне опитування, підтримував постійний зв’язок із аудиторією, акцентуючи увагу на методиках розрахунку площ складських приміщень із наведенням прикладів.

Викладачі кафедри позитивно оцінили відкрите практичне заняття асистента, висловивши впевненість, що майстерність і доступність викладання Олега Бортнічука сприятимуть успішному виконанню студентами курсового проекту з дисципліни «Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства». 

    СТРІЧКА НОВИН