Продуктивна робота

11 червня 2018

​Завершила свою роботу Міжнародна Літня Школа «Стале виробництво та споживання продуктів харчування у ЄС: виклики для України» EcoFood-2018 у рамках проектів програми ЕРАЗМУС+ Жан Моне Кафедра FoodPro (# 587488-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-CHAIR) та Жан Моне Модуль EcoPro (# 574796-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE).

Другий день видався не менш плідний та насичений. До надійних партнерів минулих років приєдналися нові яскраві особистості. Відкрив роботу другого дня Міжнародної Літньої Школи  представник офісу ЕРАЗМУС+, менеджер проектів  Жан Моне Петро Крайнік.

Модератором  ранкового засідання був старший експерт секторальної політики проекту ЄС «Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» (Association4U) Сергій Щербина. Він же проаналізував взаємозв’язки сталого розвитку і торгівлі згідно з Угодою про асоціацію між Україною та ЄС (сільськогосподарське виробництво та харчова галузь).

 З особливою зацікавленістю аудиторія чекала на виступи європейських колег. Учасник проекту FoodPro, асистент-професор Міжнародного інституту промислової екологічної економіки Лундського університету Юлія Войтенко-Палган із Швеції розповіла про економіку спільної участі (sharing economy).

Учасник проекту EcoPro, директор Національного центру токсичних сполук у навколишньому середовищі з Университету Масарика (Чеська Республіка) Катерина Себкова проаналізувала європейську регіональну активність щодо ідентифікації нових забруднювачів довкілля у аспекті сталого розвитку.

Не меншу зацікавленість викликала і доповідь керівника ПрАТ «Українська технологічна компанія» Євгенія Лукашевича, який розповів про сучасні ефективні технології очищення стічних вод харчових підприємств із виробництвом біогазу та досвід компанії по проектуванню та будівництву біогазових установок в Україні та Європі.

Учасник проектів FoodPro та EcoPro, доцент кафедри екології та збалансованого природокористування НУХТ Оксана Салавор представила екологічні, енерго- та ресурсоефективні технології у виробництві продуктів харчування у ЄС.

Учасник проекту Жан Моне Модуль «Екологічна політика і право ЄС», доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства НУБіП Людмила Головко ознайомила зі  сучасним станом адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері безпечності та якості харчових продуктів.

Учасник проекту FoodPro, доцент кафедри екології та збалансованого природокористування НУХТ Ольга Тогачинська розповіла про регулювання використання ГМО як сировини для виробництва продуктів харчування та кормів у ЄС.

Координатор проекту Жан Моне Модуль «Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду»,  завідувач кафедри безпеки життєдіяльності, фізичного виховання та здоров'я людини Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка Олена Мельник проаналізувала кращі європейські практики перероблення та утилізації органічних відходів. 

Учасник проектів FoodPro та EcoPro, молодший науковий співробітник  НЦ «МАНУ» Євгеній Шаповалов провів порівняння політики, нормування та кращих практик щодо метанової ферментації відходів у ЄС та Україні.

Голова Української кліматичної мережі, член ради громадської організації «Екоклуб» (м. Рівне) Ілля Єременко розповів про міжнародний кліматичний рух, як можливість професійного і особистого росту.

Завершилася Міжнародна Літня Школа дискусією та врученням сертифікатів учасникам. Організатори щиро вдячні доповідачам школи за продуктивну співпрацю, цікаві та актуальні доповіді, а слухачам – за зацікавленість і небайдужість.

    СТРІЧКА НОВИН