Працюємо над удосконаленням

16 травня 2018

На кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства  відбувся семінар «Обґрунтування вибору технології червоних вин з винограду сортів західноєвропейської групи», присвячений дослідженням за матеріалами дисертаційної роботи Олени Циганкової «Удосконалення технології столових вин підвищеної біологічної цінності» (науковий керівник - доцент Марина Білько).

Олена Циганкова у 2011 році закінчила магістратуру Південної філії Національного університету біоресурсів і природокористування Кримського агротехнологічного університету (м. Сімферополь) за спеціальністю магістр з технології бродильних виробництв і виноробства.

Працювала на виноробному підприємстві ТОВ ВП «Діоніс» ЛТД, інженером-технологом з виноробства фірми «Гарольд» (м. Сімферополь), технологом-виноробом ТОВ винзавод «Крим» Красногвардійського району АР Крим. Останні роки – викладач вищої категорiї спецдисциплін Сімферопольського коледжу НУХТ, за суміщенням – старший викладач заочного факультету НУХТ у м. Сiмферополь. З 2014 року – аспірант кафедри бiотехнологiї продуктів бродіння i виноробства НУХТ, згодом - асистент кафедри

Отже вибір наукової  роботи, напряму наукового дослідження та етапи роботи продиктовані рівнем фахових спеціальних знань, якими володіє пошукач.

Доповідач розповіла про результати досліджень фенольного комплексу рожевих і червоних виноматеріалів із винограду сортів «Санджовезе», «Сіра», «Пті Вердо». Фахівцем було встановлено, що спосіб перероблення винограду істотно впливає на якісний і кількісний склад фенольного комплексу. Науковцем здійснений порівняльний аналіз органолептичних, фізико-хімічних і оптичних показників якості виноматеріалів.

Здобувач наголосила, що перспективні для України сорти винограду «Санджовезе», «Сіра», «Пті Вердо» мають хороший потенціал для отримання вин із високою біологічною цінністю.

Під час обговорення виступили професори Віталій Прибильський, Віктор Маринченко, Валентина Кошова, доценти Борис Хіврич, Маргарита Карпутіна та ін.

Усі виступаючі зауважили, що робота актуальна, проте слід внести певні правки, доопрацювати, підтвердити дослідним шляхом режими та подати роботу на попередній захист, а дослідження аспіранта вважати плідними й оцінити позитивно.

    СТРІЧКА НОВИН