Вагомі питання

1 березня 2018

​1 березня відбулося планове засідання вченої ради університету. Заступник голови ради, перший проректор Володимир Яровий розпочав його зі сумної звістки – пішла з життя член ради, завідувач кафедри маркетингу, професор Олена Сологуб. Члени вченої ради вшанували пам’ять колеги хвилиною мовчання. Та життя не стоїть на місці, й вчена рада продовжила роботу. Спочатку привітали членів вченої ради, що відсвяткували дні народження між засіданнями, а далі перейшли до розгляду питань порядку денного.

Серед кадрових питань розглянули присвоєння вченого звання доцента по кафедрі економіки і права Юлії Труш. Представила кандидатку вчений секретар Наталія Ткачук. У підтримку кандидатки висловилися Володимир Яровий і завідувач кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Володимир Ковбаса. До складу лічильної комісії обрали завідувача кафедри ділової іноземної мови та міжнародної комунікації Галину Чередниченко та голів студрад – Навчально-наукового інституту харчових технологій Олександра Висоцького і Навчально-наукового інституту економіки і  управління Катерину Євграфову. Також серед кадрових питань розглянули клопотання Інституту технічної теплофізики НАН України щодо підтримки кандидатури директора Інституту Юрія Снєжкіна на обрання дійсним членом НАН України по відділенню фізико-технічних проблем енергетики НАН України за спеціальністю «Промислова теплоенергетика, тепломасообмін» та кандидатури старшого наукового співробітника Олександра Ободовича для обрання член-кореспондентом НАН України за спеціальністю «Екологія енергетики». Представив кандидатури проректор з наукової роботи Олександр Шевченко. У підтримку цих знаних науковців виступили проректор з навчально-виробничої діяльності та розвитку Олександр Бессараб, професор кафедри теплоенергетики і холодильної техніки Микола Прядко, завідувач кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування Валерій Мирончук, професор кафедри харчової хімії Сергій Шульга. Вчена рада відкритим голосуванням одностайно підтримала колег.

Далі ґрунтовний аналіз підсумків зимової екзаменаційної сесії 2017-2018 навчального року представив начальник Навчально-методичного управління Валерій Виговський. Також він прокоментував роботу Екзаменаційних комісій по захисту кваліфікаційних робіт. До обговорення долучилися перший проректор Володимир Яровий, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи Лариса Арсеньєва, професор Сергій Шульга.

Звіт стипендіатів Кабінету Міністрів України за період з вересня 2017 по лютий 2018 року представив голова Ради молодих вчених НУХТ Олексій Губеня. Нагадаємо, що в університеті троє молодих науковців отримують стипендії КМУ – доцент кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів Олег Галенко, асистент кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Ірина Соколовська і асистент кафедри біотехнології і мікробіології Христина Берегова. Заслухавши звіт та задавши питання присутнім на засіданні стипендіатам, вчена рада прийняла рішення про продовження терміну виплати їм урядової стипендії.

Щодо результатів проведення дистанційного навчання студентів денної і заочної форми навчання доповіла начальник відділу дистанційного навчання Оксана Петруша. Вона детально проаналізувала активність у виконанні завдань студентами по курсах і факультетах/інститутах, надала статистичні дані щодо кількості студентів, що успішно склали сесію, що мають заборгованості й що були відраховані. Також доповідач акцентувала увагу на напрямах подальшого розвитку технологій дистанційного навчання в НУХТ. У обговоренні взяли участь Володимир Яровий, вчений секретар Наталія Ткачук, професор Сергій Шульга, завідувачі кафедр – автоматизації та інтелектуальних систем керування Анатолій Ладанюк і туристичного та готельного бізнесу Дарія Басюк. Враховуючи успішний досвід застосування дистанційного навчання, вчена рада схвалила пропозицію продовжити практику його використання і у наступному навчальному році.

Перший проректор Володимир Яровий доповів з кількох питань – щодо акредитації освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти в університеті і, зокрема освітнього ступеня «магістр», про перелік положень для реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності в університеті, а також представив на розгляд оновлене Положення про Науково-методичну раду і склад Науково-методичної ради та Положення про Центр моніторингу якості та координації освітньої діяльності університету. Почуте спонукало до виступів завідувачів кафедр – технології хлібопекарських і кондитерських виробів Володимира Ковбасу, машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв Олександра Гавву, професорів Миколу Прядка і Сергія Шульгу, директора Навчально-наукового інституту економіки і управління Олега Шеремета, начальника Навчально-методичного управління Валерія Виговського.

Серед поточних питань вчена рада заслухала два. Пропозиції щодо організації навчального процесу для малочисельних груп аспірантів при викладанні окремих дисциплін у вигляді індивідуальних занять і норм часу такої роботи науково-педагогічних працівників у ІІ семестрі поточно навчального року внесла проректор Лариса Арсеньєва. До жвавого обговорення цього питання долучилися Володимир Яровий, Валерій Виговський, Олександр Гавва, завідувачі кафедр – технології зберігання і переробки зерна Олег Шаповаленко і біотехнології і мікробіології Тетяна Пирог, в.о. завідувача кафедри маркетингу Світлана Розумей. Проректор Олександр Шевченко нагадав про нові вимоги до отримання вченого звання – надання сертифікату, що підтверджу рівень володіння іноземною мовою не нижче рівня В2, та участь у міжнародних конференціях, що має бути підтверджена сертифікатом і збірником тез. Проректор повідомив, що науковою частиною університету був розроблений рекомендований перелік провайдерів, які здійснюють тестування на знання іноземних мов і видають відповідні сертифікати. Цей перелік днями отримають всі структурні підрозділи університету.

Наприкінці голова лічильної комісії Галина Чередниченко оприлюднила результати таємного голосування щодо присвоєння вченого звання доцента Юлії Труш. Всі присутні на засіданні члени вченої ради проголосували за присвоєння звання доцента кандидатці, з чим і привітали її оплесками.

На завершення засідання Володимир Яровий від чоловічої частини вченої ради привітав жінок з 8 Березня, що наближається, й побажав міцного здоров’я, наснаги, творчих успіхів і усіляких гараздів.

Фотоальбом...

    СТРІЧКА НОВИН