Педагогічний талант

17 березня 2017

У нашому університеті вже протягом 20 років успішно здійснюється підготовка фахівців з обладнання фармацевтичних і біотехнологічних виробництв. Специфіка цих виробництв полягає у складності апаратурного забезпечення, особливих вимогах до чистоти виробництва і значному рівні відповідальності інженерів за його якість і безпечність. Відповідно, для якісної підготовки майбутніх фахівців наші викладачі мають постійно удосконалювати свої знання та професійну майстерність, вміти донести до студента великий об’єм знань і практичних навичок роботи з обладнанням і потужними технологічними комплексами.

Днями під час відкритого заняття з дисципліни «Технологічне обладнання фармацевтичних і біотехнологічних виробництв» на високому рівні довела свою викладацьку майстерність асистент кафедри машин і апаратів харчових і фармацевтичних виробництв Леся Марцинкевич. Для досягнення основної мети заняття – набуття практичних навичок із розрахунку та проектування обладнання для стерилізації, викладач нагадала студентам про основи процесу стерилізації та конструкції наявного обладнання, тенденції його розвитку, важливість отриманих знань у майбутній професійній діяльності. Застосування під час заняття мультимедійних засобів навчання та сучасного методичного забезпечення, коректний підбір методів донесення інформації, культура мовлення, спонукання студентів до дискусії – все це в комплексі забезпечило набуття студентами практичних навичок, які неодмінно знадобляться в майбутній професійній діяльності.

Присутні на засіданні викладачі звернули увагу на якісний склад академічної групи 4 курсу, яка навчається за спеціальністю «Обладнання фармацевтичних і біотехнологічних виробництв». Студенти групи відрізняються особливою старанністю до навчання, відповідальністю, ініціативністю і водночас такими позитивними манерами, як скромність і стриманість, уважність, тактовність і повага до оточуючих. І, безсумнівно, завдяки таким якостям і отриманим під час навчання знанням, вони гідно реалізують себе як інженери та керівники підприємств фармацевтичної та біотехнологічної промисловості.  

    СТРІЧКА НОВИН