Науковці виходять на захист

18 травня 2017

18 травня 2017 року на факультеті інженерної механіки та пакувальної техніки відбувся розширений науковий семінар з попереднього розгляду дисертаційних робіт на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук (доктора філософії в галузі техніки) Наталії Стукальської на тему «Оптимізація процесу подрібнення м’ясної сировини з курятини на основі комплексного показника якості» та Юрія Доломакіна на тему «Удосконалення процесу змішування водно-борошняних сумішей з метою створення високоефективного обладнання».

У семінарі взяв участь професорсько-викладацький склад кафедр технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування; машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв; процесів і апаратів харчових виробництв; технічної механіки і пакувальної техніки; машинобудування, стандартизації та сертифікації обладнання.

Розглянуті дисертаційні роботи рекомендовані до подання у Спеціалізовану вчену раду 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.

    СТРІЧКА НОВИН