Науковці – в пошуку

29 грудня 2016

​На кафедрі технології хлібопекарських і кондитерських виробів відбувся попередній захист дисертаційної роботи «Удосконалення технології хлібобулочних виробів збагачених харчовими волокнами» аспірантки Орисі Іжевської, виконаної під керівництвом професора кафедри, члена-кореспондента НААН України Віри Дробот.

Ціллю дисертаційної роботи було удосконалення технології хлібобулочних виробів із харчовими волокнами шроту насіння льону для надання їм оздоровчих властивостей.

Автором досліджений хімічний склад шроту насіння льону, його технологічні властивості, вплив його на показники технологічного процесу виробництва хліба та розроблені нові рецептури хлібобулочних виробів збагачених шротом насіння льону.

Рецензенти дисертаційної роботи: декан факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, професор Віктор Доценко, доцент кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Наталія Фалендиш, та доцент цієї ж кафедри Лариса Михонік відзначили актуальність роботи, її практичну цінність і дали позитивні відгуки.

Орися Іжевська гідно представила свою дисертаційну роботу. За результатами відкритого голосування робота одноголосно рекомендована до розгляду у спеціалізованій вченій раді Д 26.058.06.

    СТРІЧКА НОВИН