Наука невпинно крокує вперед

14 квітня 2017

Магістранти кафедри біотехнології і мікробіології провели лабораторні заняття з дисципліни «Молекулярна біотехнологія» разом із викладачами, доцентами Оксаною Скроцькою та Віктором Стабніковим на базі Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України (ІЕПОР). На сьогоднішній день – це потужний академічний центр із значним матеріально-технічним ресурсом і кадровим потенціалом, що має 50-річний досвід роботи в галузі експериментальної і клінічної онкології.

Ознайомлення з біотехнологічними дослідженнями та розробками ІЕПОР розпочалось із відвідування відділу засобів і методів сорбційної терапії, з діяльністю якого познайомила Лариса Сахно. Її розповідь була присвячена сучасному стану сорбційних матеріалів та їх актуальному практичному впровадженню. Заслуговує на увагу той факт, що співробітниками відділу розроблений диспергований волокнистий вуглецевий сорбент, що за показниками зупинки кровотечі можна вважати найефективнішим у всьому світі. Наразі дана аплікаційно-сорбційна пов’язка рятує життя бійцям в зоні АТО. Також на базі ІЕПОР отриманий делігандизуючий сорбент, здатний очистити кров при високій концентрації білірубіну. Окрім цього, ємність сорбційної колонки дозволяє приєднати інші речовини, які посилюють дію сорбенту.  Великою перевагою вітчизняних сорбентів є низька вартість та доступність порівняно з іноземними аналогами.

Далі студенти відвідали молекулярний блок, де зібране усе дороговартісне обладнання ІЕПОР. Дар’я Сторчай розповіла багато цікавого про майже кожний прилад і його призначення. Так, проточний цитофлюориметр дозволяє здійснювати аналіз стадій клітинного циклу та імунофенотипування клітин периферійної крові, досліджувати фагоцитарну активність і мембранний потенціал мітохондрій, виявляти специфічні маркери та внутрішньоклітинні цитокіни і ще багато чого іншого. У сучасному блоці для здійснення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) окрім «звичайних» приладів для проведення ПЛР, розміщене також обладнання для проведення ПЛР у реальному часі. Перелік наявного у молекулярному блоці устаткування можна приводити дуже довго: хроматографи, імуноферментативний біохімічний аналізатор, геманалізатор, сучасні мікроскопи тощо

Наступною зупинкою був відділ молекулярної та клітинної патобіології, про особливості роботи якого розповіла Лариса Ковалевська. Одним із напрямків наукової діяльності відділу є встановлення ролі та місця протеїнкіназ родини PKD у сигнальних каскадах, які регулюють диференціювання і життєдіяльність нормальних та злоякісно трансформованих клітин. Незважаючи на те, що клонування та вивчення функцій PKD розпочиналося на моделі лімфоцитів, лише декілька лабораторій світу, в тому числі й лабораторія даного відділу, продовжили свої дослідження з використанням даного об’єкту.

Останнім відвідали відділ моніторингу пухлинного процесу та дизайну терапії, де магістрів зустрів Генадій Діденко. Цього разу студенти розширили свої знання в сфері ксеногенних і аутовакцин, як згодом виявилось, – сучасних та ефективних засобів для профілактики та лікування ракових захворювань.

Магістранти щиро вдячні керівництву ІЕПОР за можливість відвідати один із провідних наукових закладів України, а також усім співробітникам, які опікувались ними упродовж заняття.

    СТРІЧКА НОВИН