Модернізація вищої освіти

13 липня 2017

​У Міністерстві освіти і науки України відбувся семінар «Розроблення та імплементація освітніх програм відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейських рекомендацій та стандартів із забезпечення якості (ESG) та стандартів вищої освіти України», організаторами якого виступили Національний Еразмус+ офіс в Україні (проект ЄС) і Національна команда з реформування вищої освіти, спільно з Міністерством освіти і науки України у тісній співпраці з Представництвом Європейського Союзу в Україні та за підтримки проекту технічної допомоги Національним командам експертів (TAM) Виконавчого агентства ЄС з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури.

Участь у заході взяли ректори вищих навчальних закладів, директори інститутів, декани факультетів і завідувачі кафедр, викладачі, керівники і співробітники відділів міжнародних зв’язків, співробітники підрозділів, відповідальних за інноваційний розвиток та науково-технічний потенціал українських ВНЗ, зацікавлених у модернізації вищої освіти України. Не залишилися осторонь і фахівці нашого університету.

Учасники семінару обговорили процедуру реєстрації потенційних учасників програми Еразмус+ на Порталі учасників, можливість отримання ECAS і PIC, яке полегшить учасникам доступ до інформаційних порталів ЄС на момент оголошення конкурсу. Також були презентовані перспективи та можливості для України в рамках програми Еразмус+.

Із коментарями щодо модернізації освітніх програм відповідно до Національної рамки кваліфікацій (НРК) та національних стандартів вищої освіти виступив заступник міністра освіти і науки України Юрій Рашкевич. Зокрема, він визначив сучасний стан та основні перспективи забезпечення якості в Україні згідно із Законом України «Про вищу освіту», Національною рамкою кваліфікацій. Окремо була зосереджена увага на питаннях ліцензування та акредитації освітніх програм, Європейській кредитній трансферно-накопичувальній системі (ЄКТС), стані розроблення нових стандартів вищої освіти тощо.

Цікавою була презентація першого віце-президента НАПН України Володимира Лугового про розроблення освітніх програм відповідно до Національної рамки кваліфікацій ESG та стандартів вищої освіти України.

Експерт ТАМ, професор Фолькер Гемліх (Німеччина) розповів про розроблення та імплементацію освітніх програм відповідно до Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти (QFEHEA), Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя (EQFLLL), Європейських рекомендацій та стандартів із забезпечення якості (ESG), Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ECTS) та визначення головних викликів для України в сучасних умовах реформування вищої освіти

На закінчення семінару, після обговорень і жвавих дискусій, учасники сформулювали рекомендації щодо впровадження нових підходів до розроблення освітніх програм відповідно до Національної рамки кваліфікацій та нових стандартів вищої освіти, визначення результатів навчання, компетентностей тощо. Крім того, був розглянутий профіль освітніх програм та їх визнання відповідно до Європейського простору вищої освіти.

    СТРІЧКА НОВИН