Корисний інтенсив

7 липня 2017

Розуміння того, яким чином організувати процес підготовки публікації до видання у міжнародних рецензованих журналах є надзвичайно важливим для кожного науково-педагогічного співробітника, враховуючи сучасні виклики, які ставить перед ним суспільство.

5 липня у Amerca House Kyiv відбувся семінар-тренінг "Як публікуватися в іноземних рецензованих виданнях". Організаторами заходу виступили Програма імені Фулбрайта в Україні, Міністерство освіти і науки України за підтримки Посольства США.

Старший викладач кафедри управління персоналом та економіки праці Олена Олійниченко взяла участь у 6-годинному семінарі, насиченому корисною та актуальною інформацією за 10 доповідями з презентаційними матеріалами.

Серед тем, які висвітлювали спікери були такі: "Якісне наукове видання: основні елементи, етапи публікаційного процесу і помилки авторів, як підібрати журнал для своїх публікацій", що доповідала Ірина Тихонкова, к. б. н., спеціаліст з навчання, Clarivate Analytics. У доповіді "A Roadmap to Academic Article" від Людмили Байсари, к .філол. н., доцента, директора Регіонального навчально-методичного центру інтенсивного навчання іноземних мов Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара була розглянута структура та процес підготовки результатів дослідження. Питання відмінностей структурування наукового тексту українською й англійською мовами розкрив Олександр Пронкевич, д. філол. н., професор, директор Інституту філології Чорноморського національного університету ім. Петра Могили. Особливу зацікавленість викликала доповідь Олени Галети, д. філол. н., професора кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету ім. Івана Франка, наукового співробітника Центру гуманітарних досліджень на тему "Український досвід публікації в міжнародних виданнях/ Участь у конференціях як шлях до публікації". Світлана Жаботинська, д. філол. н., професор кафедри англійської мови Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького поділилася напрацюваннями на тему "Англійська наукова мова: словник-тезаурус автентичних словосполучень". Практичні поради щодо написання наукової статті англійською мовою, додаткові Інтернет-джерела надала Олена Фоменко, к. філол. н., доцент, завідувач кафедри іноземних мов Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Про сучасні виклики наукометрії, її розвиток, проблеми та перспективи розповіла Тетяна Ярошенко, к. і. н., віце-президент з наукової роботи та інформатизації Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Крім того, відбулася презентація можливостей Програми ім. Фулбрайта від її директора в Україні Марти Коломиєць.

Тренінг-семінар, в форматі інтенсиву, показав які є шляхи та можливості для підвищення ефективності наукової співпраці та публікації результатів наукових досліджень для фахівців із різних напрямків науки та освіти.

Учасники семінару щиро вдячні організаторам і спікерам за високий рівень представленої інформації та сподіваються на продовження подібного роду тренінгів.

 

    СТРІЧКА НОВИН