Конкретний результат

4 червня 2018

​На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.183.01 в Інституті колоїдної хімії та хімії води ім. A.B. Думанського HAH України відбувся захист дисертації «Розроблення хімічних процесів комплексної переробки карбонатного осаду цукрового виробництва» провідного інженера кафедри харчової хімії НУХТ Тетяни Петренко на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека. Дисертаційна робота виконана під науковим керівництвом професора кафедри харчової хімії, д.х.н. Олександра Перепелиці.

Практичне значення одержаних результатів дисертації Тетяни Петренко полягає в тому, що їй вдалося з дефекату (відходу цукрового виробництва) одержати ефективні фосфатні добрива, що підтверджено шістьма патентами України. Крім того, перероблення дефекату знімає питання екологічного забруднення ґрунтів навколо цукрових заводів і призводить до повного перероблення небезпечних відходів. Результати проведених здобувачем досліджень забезпечили можливість одержати нове мінерально-органічне NPK-добриво «Амодекафос» для зернових культур, що важливо для аграрного сектору України.

Офіційні опоненти д.х.н., професор Віктор Максін (Національний університет біоресурсів і природокористування України) і д.х.н., професор Павло Нагорний (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) надали високу оцінку виконаній на кафедрі харчової хімії Навчально-наукового інституту харчових технологій НУХТ дисертаційній роботі, яка має, як наукове, так і практичне значення і робить цілком конкретний вагомий внесок у посилення екологічної безпеки.

Кафедра харчової хімії щиро вітає Тетяну Петренко з успішним захистом дисертації й бажає нових наукових успіхів, кар’єрного зростання та подальших звершень!

    СТРІЧКА НОВИН