Фінал бакалаврату

16 червня 2017

На кафедрі технології харчування та ресторанного бізнесу відбувся Комплексний державний іспит зі спеціальності для студентів 4 курсу напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа», до якого були допущені 134 студенти денної форми навчання.

Перед початком важливого іспиту студентів привітали декан факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Віктор Доценко, заступники декана з навчальної роботи Наталія Бондар і Віта Цирульнікова, заступник декана по роботі зі студентами Олена Тищенко.

Якість комплексного завдання з фахових дисциплін «Організація ресторанного господарства», «Організація готельного господарства», «Технологія продукції ресторанного господарства», «Устаткування об’єктів готельно-ресторанного господарства» оцінювала Екзаменаційна комісія (ЕК) у складі доцентів кафедри технології харчування та ресторанного бізнесу Олени Павлюченко, Ольги Коваль і Андрія Гавриша, очолювана завідувачем кафедри Оксаною Арпуль. Секретарем ЕК, який підтримував і допомагав студентам, був асистент Олег Бортнічук. Впродовж трьох годин, які надавались для написання комплексного кваліфікаційного завдання, студенти продемонстрували вміння застосовувати набуті знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що допомогло отримати всім позитивні оцінки.

Вітаємо бакалаврів! Бажаємо їм успіху на вступних іспитах для здобуття освітнього ступеню «магістр» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»!

    СТРІЧКА НОВИН