Ефективний інструмент

6 липня 2017

​Фахівці кафедри технології зберігання і переробки зерна випустили електронний навчальний посібник «Технологія комбікормів». Авторський колектив – завідувач кафедри  Олег Шаповаленко, доценти Олег Євтушенко та Тетяна Янюк, асистент Інна Ноздрюхіна.

У навчальному посібнику наведені теоретичні відомості щодо сировинної бази для виробництва комбікормів, продукції комбікормових підприємств, а також наукові основи та технологічні прийоми, які забезпечують якість і безпечність кормів. Наявні гіперпосилання на текстові та відеоматеріали дозволяють студенту опанувати значно більший обсяг інформації в різній формі її викладення.

Також у посібнику сформовані основні структурні елементи лабораторних робіт із дисципліни «Технологія комбікормів». Кожна лабораторна робота містить тему, мету, завдання, установки, прилади, перелік лабораторного посуду, реактивів, теоретичні відомості, порядок виконання роботи, запитання для самоперевірки, рекомендовану літературу. Також передбачені структурні елементи таблиць, графіків, поля для аналізу одержаних результатів, висновків і рекомендації, які студент заповнює під час виконання лабораторної роботи.

Основна мета посібника - допомогти студентам заощадити час самостійної роботи з підготовки до занять із дисципліни, надати більше можливостей для її кращого опанування та підготувати їх до контрольних тестових занять. Також він є досить ефективним інструментом навчального процесу для підвищення ефективності викладання дисципліни.

Навчальний посібник рекомендований вченою радою Національного університету харчових технологій як електронний навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів зі спеціальності 181 «Харчові технології».

    СТРІЧКА НОВИН