До джерел

16 квітня 2018

Науково-технічна бібліотека НУХТ у рамках проведення Дня кафедри харчової хімії запрошує на виставку книжкових видань з фондів бібліотеки, що включає підручники, навчальні посібники, довідники. Експозиція працює у читальному залі для студентів.

Нагадаємо, що кафедра харчової хімії була створена у 2017 році на базі кафедр загальної та неорганічної хімії, органічної хімії, аналітичної хімії, фізичної і колоїдної хімії, а також кафедри біохімії.

Викладацький склад кафедри налічує 5 докторів наук і 13 кандидатів наук.

Кафедра харчової хімії здійснює навчальний процес, методичну та науково-дослідну роботу зі студентами освітнього ступеня «Бакалавр» і «Магістр» спеціальностей: 181 «Харчові технології», 161 «Хімічні технології та інженерія», 162 «Біотехнології та біоінженерія», 101 «Екологія», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 142 «Енергетичне машинобудування», 144 «Теплоенергетика», 186 «Видавництво та поліграфія» (денної і заочної/дистанційної форми навчання), а також зі здобувачами освітньо-наукового рівня (PhD) спеціальностей 102 «Хімія» і 181 «Харчові технології».

Викладачі кафедри харчової хімії проводять фундаментальні та прикладні дослідження в галузі харчової хімії, регулярно беруть активну участь у зарубіжних, міжнародних і всеукраїнських конференціях.

    СТРІЧКА НОВИН