Чергове досягнення

4 липня 2018

​В усьому світі результативність роботи вченого підтверджується цитуванням його наукових праць. Відповідно, сучасні наукові журнали в умовах конкурентної боротьби за якісні наукові статті мають швидко донести інформацію до світової наукової спільноти, і максимально представити її у електронній мережі.

Оперативне поширення інформації у світі та високі показники цитування журналів можливі завдяки їх індексації у наукометричних базах. Провідні світові наукометричні бази виставляють високі умови до наукових видань – це наукова цінність статей, широка географія авторів, врахування у статтях передових наукових розробок інших вчених з усього світу.

Наукові журнали нашого університету відповідають загальноприйнятим у світі вимогам, гідно представляють нашу харчову науку, є цікавими для світової наукової спільноти, що підтверджується їх індексацією провідними наукометричними базами, зокрема:

CASSI (Chemical Abstracts Service Source Index) (з 2016 року)

EBSCO (з 2013 року)

CABI full text (з 2014 року)

European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) (з 2014 року)

Directory of Open Access Journals (DOAJ) (з 2015 року)

InfoBase Index (з 2015 року)

Index Copernicus (з 2012 року)

А черговим здобутком нашого університету стало те, що наукові журнали «Ukrainian Food Journal» і «Ukrainian Journal of Food Science», починаючи з перших номерів 2018 року, будуть індексуватися наукометричною базою FSTA (Food Science and Technology Abstracts). Ця потужна наукометрична база належить академічному видавництву IFIS, що спеціалізується на виданнях з харчової науки і здоров’я. 

FSTA включає базу даних наукової та технологічної інформації, що стосується харчових продуктів і безпосередньо харчування. База містить понад 1,3 мільйона індексованих записів із повнотекстовими посиланнями на сучасні та історичні книги, журнали, статті, матеріали конференцій, патенти і стандарти із понад 60 країн.

Безсумнівно, таке широке представлення журналів в електронних наукометричних базах дозволяє підтримувати високі рейтинги та індекси цитування, як окремих авторів, так і університету.

    СТРІЧКА НОВИН